ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထူးထူးျခားျခားပံုႏွင့္ ဟာသပံုမ်ား,

Tuesday, 29 January 2013

ထူးထူးျခားျခားပံုႏွင့္ ဟာသပံုမ်ား,Photo: ဟီး . . . ဟီး
Photo: အမေလး... အသက္ေလး ရလာေတာ့ ေၿခေထာက္ေတြ မခိုင္ခ်င္ေတာ့ဘူး :P
အမေလး... အသက္ေလး ရလာေတာ့ ေၿခေထာက္ေတြ မခိုင္ခ်င္ေတာ့ဘူး :P

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...