ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ အေၾကာင္းျပ..ေငြလိမ္ မႈေပၚေပါက္

Sunday, 20 January 2013

ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ အေၾကာင္းျပ..ေငြလိမ္ မႈေပၚေပါက္


ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ အုတ္တြင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေျခေထာက္ေက်းရြာ အုပ္စု အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္ေန ဦးစု၀င္း (ခ) ဦးစုေ၀ႏွင့္ ၄င္း၏ ညီေတာ္သူ ဦးတင္အုန္းတုိ႔က ထုိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိ မည္ဟု
ေညာင္လြင့္ေက်းရြာေန ရာအိမ္မွဴးေဟာင္း ဦးေဇာ္မင္းသိန္း ထံသို႔  ေရာက္ရွိေျပာဆုိၿပီးလူငယ္မ်ားကို စုေဆာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးလွ်င္ (၂) သိန္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ (၁၂) ဦးရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္းေငြ (၂၄) သိန္းက်ပ္ ကိုဦးေဇာ္မင္းသိန္း မွ လက္ခံရယူၿပီး စာခ်ဳပ္စာတမ္း မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အလုပ္အကိုင္လုပ္လိုသူကိုယ္စား လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၿပီး သက္ေသမ်ားအျဖစ္ (၁) ဦးျမင့္သိန္း (ေညာင္ေျခေထာက္ ၂ ရပ္ကြက္) ႏွင့္ (၂) ဦးသိန္းဟန္ (ေညာင္လြင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း) တုိ႔မွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ဦးစု၀င္း (ခ) ဦးစုေ၀သို႔ေငြႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ မည့္သူမ်ားကို ျမ၀တီၿမိဳ႕သို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး အတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းခိုင္းကာ နံနက္၊ ည ၾကက္ဥတစ္လံုးစီျဖင့္ ထမင္း (၂) နပ္ေကၽြးကာ ရက္ (၃၉) ရက္ၾကာသည္အထိ အလုပ္အကိုင္မရရွိ ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ဆႏၵသေဘာ အရ (၁၂) ဦး စလံုးမွျပန္လာ ခဲ့ရၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေဇာ္မင္းသိန္းႏွင့္ ဦးတင္အုန္း၊ ဦးစု၀င္း (ခ) ဦးစုေ၀ တုိ႔အားမိမိ တုိ႔၏ ေငြမ်ားအား ျပန္လည္ေပး ေဆာင္ရန္ အလုပ္မရရွိသည့္ (၁၂) ဦးတုိ႔မွေျပာျပရာ ၎ေငြ မ်ားကိုျပန္ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း တုိင္ ခ်င္ရာသုိ႔တိုင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလာမႈအေပၚ ၁၈.၁၂.၂၀၁၂ ေန႔ တြင္ ေညာင္လြင့္ေက်းရြာမွ (၁) ေမာင္၀င္းလိႈင္၊ (၂) ေမာင္ေဇာ္ႏိုင္ဦး၊ (၃) ေမာင္ ဇင္မင္းထြန္း၊ (၄) ေမာင္ရဲ၀င္းလတ္၊ (၅) ေမာင္၀င္းကို၊(၆) ေမာင္၀င္းေဇာ္ဦး၊ (၇) ေမာင္သန္႔ဇင္ဦး၊ တုိ႔က ေညာင္ေျခ ေထာက္ ရဲစခန္းသို႔ အမႈဖြင့္တုိင္တန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ရဲစခန္းက (ပ) ၄/၂၀၁၃ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ပုဒ္မ (၂၆) ျဖင့္ ဒု ရဲအုပ္ မင္းမင္းလတ္မွတရားလုိျပဳကာ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။
 
From : The Hot News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...