ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အိမ္စာအတြက္အခ်င္းမ်ား သူငယ္ခ်င္းအား ကတ္ေၾကးျဖင့္ထိုး

Sunday, 27 January 2013

အိမ္စာအတြက္အခ်င္းမ်ား သူငယ္ခ်င္းအား ကတ္ေၾကးျဖင့္ထိုး


Photo: အိမ္စာအတြက္အခ်င္းမ်ား သူငယ္ခ်င္းအား ကတ္ေၾကးျဖင့္ထိုး


အတန္းေဖာ္ သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္း၊ အိမ္စာအတြက္ ျငင္းခံုၾကရာမွ ကတ္ေၾကးျဖင့္ထိုးသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ပီတာလင္း ရပ္ကြက္ရွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ေလာက္ကတည္းက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မသင့္ျမတ္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံသားတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ထားသည့္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသမီး ႐ႈဟြမ္က သူမ၏သားျဖစ္သူကို အျခား အတန္းေဖာ္တစ္ေယာက္က ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ကတ္ေၾကးျဖင့္ထိုးကာ ထြက္ေျပးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ကတ္ေၾကးျဖင့္ ထိုးၿပီးေနာက္ ၿခိမ္းေျခာက္သြားေသးသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားၿပီးသည္ႏွင့္ ကတ္ေၾကးျဖင့္ အထိုးခံရသည့္ ေက်ာင္းသားအား ေဆး႐ံုသို႔ အျမန္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒဏ္ရာမွာ စိုးရိမ္ရသည့္ အေနအထားတြင္ မရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သူမသားသည္ အေတာ္ေလး ထိတ္လန္႔ ေၾကာက္ရြံ႕ေနေၾကာင္း ႐ႈဟြာကေျပာၾကားသည္။

ကတ္ေၾကးျဖင့္ အထိုးခံရသည့္ ေက်ာင္းသားသည္ ေၾကာက္ရြံ႔ၿပီး ေက်ာင္းျပန္တက္ရန္ ျငင္းဆန္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ပ်က္ရသည္ကိုလည္း တစ္ခုုမွ်ေမးမရေၾကာင္း၊ အခင္းျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ မမွ်တသျဖင့္ ႐ႈဟြာက ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ကန္႔ကြက္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။ သူမက ေက်ာင္းအတြင္း ကတ္ေၾကးျဖင့္ရန္ရွာတတ္သူတစ္ေယာက္ရွိေနျခင္းသည္ အျခားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္လည္း စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအေနျဖင့္ သူကိုယ္တိုင္ မေတြ႔ျမင္ရသည့္ ယခုအမႈတြင္ ဝင္ေရာက္မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းသည္ အမႈအေပၚ တိမ္းေစာင္းသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တာဝန္lရွိသူမ်ားကမႈ ဆက္လက္စံုစမ္း အေရးယူသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

Category: ေမာကၡႏုိင္ငံတကာသတင္း

Written by ေရႊေမာင္အတန္းေဖာ္ သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္း၊ အိမ္စာအတြက္ ျငင္းခံုၾကရာမွ ကတ္ေၾကးျဖင့္ထိုးသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ပီတာလင္း ရပ္ကြက္ရွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ေလာက္ကတည္းက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မသင့္ျမတ္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံသားတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ထားသည့္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသမီး ႐ႈဟြမ္က သူမ၏သားျဖစ္သူကို အျခား အတန္းေဖာ္တစ္ေယာက္က ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ကတ္ေၾကးျဖင့္ထိုးကာ ထြက္ေျပးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ကတ္ေၾကးျဖင့္ ထိုးၿပီးေနာက္ ၿခိမ္းေျခာက္သြားေသးသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားၿပီးသည္ႏွင့္ ကတ္ေၾကးျဖင့္ အထိုးခံရသည့္ ေက်ာင္းသားအား ေဆး႐ံုသို႔ အျမန္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒဏ္ရာမွာ စိုးရိမ္ရသည့္ အေနအထားတြင္ မရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သူမသားသည္ အေတာ္ေလး ထိတ္လန္႔ ေၾကာက္ရြံ႕ေနေၾကာင္း ႐ႈဟြာကေျပာၾကားသည္။

ကတ္ေၾကးျဖင့္ အထိုးခံရသည့္ ေက်ာင္းသားသည္ ေၾကာက္ရြံ႔ၿပီး ေက်ာင္းျပန္တက္ရန္ ျငင္းဆန္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ပ်က္ရသည္ကိုလည္း တစ္ခုုမွ်ေမးမရေၾကာင္း၊ အခင္းျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ မမွ်တသျဖင့္ ႐ႈဟြာက ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ကန္႔ကြက္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။ သူမက ေက်ာင္းအတြင္း ကတ္ေၾကးျဖင့္ရန္ရွာတတ္သူတစ္ေယာက္ရွိေနျခင္းသည္ အျခားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္လည္း စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအေနျဖင့္ သူကိုယ္တိုင္ မေတြ႔ျမင္ရသည့္ ယခုအမႈတြင္ ဝင္ေရာက္မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းသည္ အမႈအေပၚ တိမ္းေစာင္းသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တာဝန္lရွိသူမ်ားကမႈ ဆက္လက္စံုစမ္း အေရးယူသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

Category: ေမာကၡႏုိင္ငံတကာသတင္း

Written by ေရႊေမာင္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...