ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မႏၱေလးၿမိဳ႕၊၇၈လမ္း(မႏၱေလး၊ရန္ကုန္လမ္းမၾကီး)တစ္ေနရာ

Sunday, 27 January 2013

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊၇၈လမ္း(မႏၱေလး၊ရန္ကုန္လမ္းမၾကီး)တစ္ေနရာ


မႏၱေလးၿမိဳ႕၊၇၈လမ္း(မႏၱေလး၊ရန္ကုန္လမ္းမၾကီး)တစ္ေနရာတြင္ စတင္တပ္ဆင္အသံုးၿပဳေနေသာ ကားလမ္း၊ဆိုင္ကယ္လမ္းေၾကာင္း သီးၿခားၿပ မီးပိၸဳင္႔ ကိုေတြ႔ရစဥ္။

အဆိုပါ မီးပိၸဳင္႔ကို ၂၆×၆၆လမ္းေထာင္႔တြင္ တပ္ဆင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။
ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆိုင္ကယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟု ေခၚဆိုၾကေသာ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပါအ၀င္ ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ေန႔စဥ္ ယာဥ္တိုက္မႈ၊လူေသဆံုးမႈမ်ားၿဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းသိရသည္။

လြန္ခဲ႔ေသာ ရက္ပိုင္းကပင္ ရတနာပံုေက်ာင္းသူတစ္ဦး လမ္းမေပၚ

ဆိုင္ကယ္မေတာ္တဆလဲက်ရာတြင္ ေနာက္တြင္ ေမာင္းႏွင္လာေသာ ကုန္တင္ကားတစ္စီးမွ ဦးေခါင္းတက္က်ိတ္မိျပီး ေသဆံုးခဲ႔ရေၾကာင္းလဲသိရသည္။
____________________________________
Photo-KaungMyatOo|NewsOfMyanmar Admin Team
Posted By Admin Team[NOM]
(email:newsofburma.myanmar@gmail.com)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...