ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အရွိန္လြန္တဲ့ကား

Tuesday, 22 January 2013

အရွိန္လြန္တဲ့ကား

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းတြင္ အေရွ့မွအေနာက္သို႔ေမာင္းလာေသာ Toyota Saloon ယာဥ္တစ္စီးသည္ ယေန႔ ၂၂ -၁-၂၀၁၃ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီအခ်ိ္န္တြင္ ကားတစ္စီးအားေရွာင္လိုက္စဥ္ တကၠသိုလ္မ်ားေဆးရံုေရွ့ရွိ ေျမာင္းထဲသို႔ အရွိန္လြန္ထိုးက်သြားစဥ္

by-Yangon Media Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...