ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: က်ဴရွင္ဆရာကို ေက်ာင္းသားတစ္ဦးႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္က ႐ိုက္ႏွက္

Sunday, 27 January 2013

က်ဴရွင္ဆရာကို ေက်ာင္းသားတစ္ဦးႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္က ႐ိုက္ႏွက္


Photo: က်ဴရွင္ဆရာကို ေက်ာင္းသားတစ္ဦးႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္က ႐ိုက္ႏွက္

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္သားျဖစ္သူက သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ က်ဴရွင္ဆရာကို ဝိုင္း႐ိုက္သည့္ျပစ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုဆရာက သူ႔ကို အတန္းအတြင္း အျခားေက်ာင္းသားမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္မေပးရန္ ဆံုးမသည္ကို မခံခ်င္သျဖင့္ ႐ိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

စင္ခ်ဴးေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျဖစ္ပြားမႈကို သိသိခ်င္း ဖခင္ျဖစ္သူသည္ ေက်ာင္းသို႔လိုက္လာကာ သားျဖစ္သူကို ေခၚၿပီး ဆရာအားေတာင္းပန္ခိုင္းေၾကာင္း၊ အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဆရာကလည္း ေတာင္းပန္မႈကို လက္ခံၿပီး ေၾကေအးလိုက္သည္ဟု သိရသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္မွာ ညေန ၆ နာရီအခ်ိန္တြင္ျဖစ္ၿပီး က်ဴရွင္ေခၚသင္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ သျဖင့္ ဆရာကလည္း ျပႆနာမျဖစ္ေစလိုေသာေၾကာင့္ ေၾကေအးလိုက္ျခင္းျဖစ္မည္ဟု ယူဆရသည္။

Category: ေမာကၡႏုိင္ငံတကာသတင္း

Written by ေရႊေမာင္မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္သားျဖစ္သူက သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ က်ဴရွင္ဆရာကို ဝိုင္း႐ိုက္သည့္ျပစ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုဆရာက သူ႔ကို အတန္းအတြင္း အျခားေက်ာင္းသားမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္မေပးရန္ ဆံုးမသည္ကို မခံခ်င္သျဖင့္ ႐ိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

စင္ခ်ဴးေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျဖစ္ပြားမႈကို သိသိခ်င္း ဖခင္ျဖစ္သူသည္ ေက်ာင္းသို႔လိုက္လာကာ သားျဖစ္သူကို ေခၚၿပီး ဆရာအားေတာင္းပန္ခိုင္းေၾကာင္း၊ အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဆရာကလည္း ေတာင္းပန္မႈကို လက္ခံၿပီး ေၾကေအးလိုက္သည္ဟု သိရသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္မွာ ညေန ၆ နာရီအခ်ိန္တြင္ျဖစ္ၿပီး က်ဴရွင္ေခၚသင္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ သျဖင့္ ဆရာကလည္း ျပႆနာမျဖစ္ေစလိုေသာေၾကာင့္ ေၾကေအးလိုက္ျခင္းျဖစ္မည္ဟု ယူဆရသည္။

Category: ေမာကၡႏုိင္ငံတကာသတင္း

Written by ေရႊေမာင္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...