ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အမႈမ်ားၾကားနာေနစဥ္ မၾကာခဏ အိပ္ေပ်ာ္ေလ့ရိွသျဖင့္ ရုရွားတရားသူၾကီး ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရ

Sunday, 10 February 2013

အမႈမ်ားၾကားနာေနစဥ္ မၾကာခဏ အိပ္ေပ်ာ္ေလ့ရိွသျဖင့္ ရုရွားတရားသူၾကီး ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရ

အမႈမ်ားၾကားနာေနစဥ္ မၾကာခဏ အိပ္ေပ်ာ္ေလ့ရိွသျဖင့္ ရုရွားတရားသူၾကီး ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရ


 ရုရွားအေရွ့ဖ်ားေဒသ ဗလာေဂါ့ခ်္ခ်င့္စ္ျမို့ရိွ တရားသူၾကီးတစ္ဦးသည္ အမႈမ်ား ၾကားနာ စစ္ေဆးေနစဥ္ မၾကာခဏ အိပ္ေပ်ာ္ေလ့ရိွသျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန့တြင္ ရာထူးမွဖယ္ရွားခံခဲ့ရေၾကာင္း ရုရွားအေျခစိုက္ သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယာ့ဖ္ဂီနီမက္ခ္ဟာဟို အမည္ရိွျမို့နယ္ တရားသူၾကီးသည္ အမႈတစ္ခု ၾကားနာစစ္ေဆးစဥ္ မွားယြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပုလုပ္ခဲ့သျဖင့္ တရားခံ ေရွ့ေနတစ္ဦးက ၎တရား စီရင္ခိ်န္မ်ားတြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနပံုကို မွတ္တမ္းတင္ဗီဒီယို ရိုက္ကူးကာ အင္တာနက္စာမ်က္နွာေပၚသို့ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည္။ ထို့ေၾကာင့္ ရုရွားတရားရံုးေတာ္က ယင္းကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ မာက္ခ္ဟာနိုကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

News from: ျပည္ျမန္မာဂ်ာနယ္

ေအးခ်မ္းမြန္

ရုရွားအေရွ့ဖ်ားေဒသ ဗလာေဂါ့ခ်္ခ်င့္စ္ျမို့ရိွ တရားသူၾကီးတစ္ဦးသည္ အမႈမ်ား ၾကားနာ စစ္ေဆးေနစဥ္ မၾကာခဏ အိပ္ေပ်ာ္ေလ့ရိွသျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန့တြင္ ရာထူးမွဖယ္ရွားခံခဲ့ရေၾကာင္း ရုရွားအေျခစိုက္ သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ယာ့ဖ္ဂီနီမက္ခ္ဟာဟို အမည္ရိွျမို့နယ္ တရားသူၾကီးသည္ အမႈတစ္ခု ၾကားနာစစ္ေဆးစဥ္ မွားယြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပုလုပ္ခဲ့သျဖင့္ တရားခံ ေရွ့ေနတစ္ဦးက ၎တရား စီရင္ခိ်န္မ်ားတြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနပံုကို မွတ္တမ္းတင္ဗီဒီယို ရိုက္ကူးကာ အင္တာနက္စာမ်က္နွာေပၚသို့ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည္။

ထို့ေၾကာင့္ ရုရွားတရားရံုးေတာ္က ယင္းကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ မာက္ခ္ဟာနိုကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

  ျပည္ျမန္မာဂ်ာနယ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...