ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကမၻာ့ အေသးဆံုး ကင္မရာ

Friday, 15 February 2013

ကမၻာ့ အေသးဆံုး ကင္မရာ

Photo: ကမၻာ့ အေသးဆံုး ကင္မရာ

အလ်ားx အနံ x အျမင့္ က ၁.၁၂၅ x ၁ x ၁.၀၆၂ လက္မ ကိုယ္စီပဲ ရွိပါတယ္။ 

ကင္မရာကေတာ့ 2 megapixel ရွိပါတယ္။ ဓာတ္ပံုရိုက္ရင္ resolution 1600x1200 pixel အထိ အရြယ္ၾကီးၾကီး ထုတ္ေပး ႏိုင္ပါတယ္။ ဗီဒီယို ရိုက္မယ္ ဆုိရင္ AVI Video ရျပီး 640x480 resolution ေပးစြမ္း ႏိုင္ပါတယ္။ 

2GB microSD ကဒ္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ USB ေပါက္ ပါရွိျပီး ကြန္ျပဴတာနဲ႔ ခ်ိတ္လို႔ Data Transfer လုပ္လို႔ ရပါတယ္။ အတြင္းမွာ ပါဝင္တဲ့ ဘက္ထရီက မိနစ္ ၃၀ စာ အသံုးျပဳႏိုင္ျပီး လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ ကမၻာ့ အေသးဆံုး ကင္မရာ အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ထား ပါတယ္။ 
--
Ref: techblog
ရိုးရာေလးအလ်ားx အနံ x အျမင့္ က ၁.၁၂၅ x ၁ x ၁.၀၆၂ လက္မ ကိုယ္စီပဲ ရွိပါတယ္။

ကင္မရာကေတာ့ 2 megapixel ရွိပါတယ္။ ဓာတ္ပံုရိုက္ရင္ resolution 1600x1200 pixel အထိ အရြယ္ၾကီးၾကီး ထုတ္ေပး ႏိုင္ပါတယ္။ ဗီဒီယို ရိုက္မယ္ ဆုိရင္ AVI Video ရျပီး 640x480 resolution ေပးစြမ္း ႏိုင္ပါတယ္။

2GB microSD ကဒ္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ USB ေပါက္ ပါရွိျပီး ကြန္ျပဴတာနဲ႔ ခ်ိတ္လို႔ Data Transfer လုပ္လို႔ ရပါတယ္။ အတြင္းမွာ ပါဝင္တဲ့ ဘက္ထရီက မိနစ္ ၃၀ စာ အသံုးျပဳႏိုင္ျပီး လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ ကမၻာ့ အေသးဆံုး ကင္မရာ အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ထား ပါတယ္။
--
Ref: techblog
ရိုးရာေလး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...