ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အာဖရိကမွာ ေတြ႔ရွိရတဲ႕ေဂါလစ္ က်ားငါး

Saturday, 9 February 2013

အာဖရိကမွာ ေတြ႔ရွိရတဲ႕ေဂါလစ္ က်ားငါး

ေဂါလစ္ က်ားငါး
Saturday, February 09, 2013 

အာဖရိကမွာ ေတြ႔ရွိတဲ့ ငါးမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ Goliath Tigerfish လို႔ အမည္ေပးထားျပီး အသားစား ငါးမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

Goliath အမည္က အစၥေရးပံုျပင္ထဲက စစ္သူရဲေကာင္းရဲ ႔နာမည္ ျဖစ္ပါ တယ္။ သူ႔လိုပဲ ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ အစြမ္း ထက္လို႔ ျဖစ္ ပါတယ္။ ငါးလို ေရထဲမွာ ေနထိုင္ျပီး က်ားတစ္ေကာင္လို အမဲ လုိက္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကုိ Goliath Tigerfish (ေဂါလစ္ က်ားငါး)လို႔ အမည္ ေပး လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးအေနနဲ႔ ငါးသရဲလို႔ လည္း ေခၚပါေသး တယ္။

အာဖရိကမွာ အေတြ႔မ်ားျပီး လူသားလည္း စားတဲ့ ငါးျဖစ္ပါ တယ္။ ေရခ်ိဳ မွာ ေတြ႔ရတဲ့ ငါးျဖစ္ျပီး အရွည္ ၄.၉ ေပ၊ အေလးခ်ိန္ ေပါင္ ၁၁၀ ေလးတဲ့ ငါးျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကုိ တံငွာသည္တို႔အတြက္ တံငွာလိုက္လို႔ အေကာင္းဆံုးငါး (Gamefish) လို႔လည္း သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
-----
Ref:wiki
ရုိးရာေလး ဗဟုသုတ

http://www.yoyarlay.com/entertainment/123-discovery/34122-golsift-tiger-fish

--
YoYarLay


အာဖရိကမွာ ေတြ႔ရွိတဲ့ ငါးမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ Goliath Tigerfish လို႔ အမည္ေပးထားျပီး အသားစား ငါးမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ Goliath အမည္က အစၥေရးပံုျပင္ထဲက စစ္သူရဲေကာင္းရဲ ႔နာမည္ ျဖစ္ပါ တယ္။ သူ႔လိုပဲ ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ အစြမ္း ထက္လို႔ ျဖစ္ ပါတယ္။ ငါးလို ေရထဲမွာ ေနထိုင္ျပီး က်ားတစ္ေကာင္လို အမဲ လုိက္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကုိ Goliath Tigerfish (ေဂါလစ္ က်ားငါး)လို႔ အမည္ ေပး လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးအေနနဲ႔ ငါးသရဲလို႔ လည္း ေခၚပါေသး တယ္။


အာဖရိကမွာ အေတြ႔မ်ားျပီး လူသားလည္း စားတဲ့ ငါးျဖစ္ပါ တယ္။ ေရခ်ိဳ မွာ ေတြ႔ရတဲ့ ငါးျဖစ္ျပီး အရွည္ ၄.၉ ေပ၊ အေလးခ်ိန္ ေပါင္ ၁၁၀ ေလးတဲ့ ငါးျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကုိ တံငွာသည္တို႔အတြက္ တံငွာလိုက္လို႔ အေကာင္းဆံုးငါး (Gamefish) လို႔လည္း သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
-----
Ref:wiki
ရုိးရာေလး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...