ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ခင္ပြန္းလူမႈေရးေဖာက္ျပန္ေနမႈေတြ႕ရ၍ ေဒါသမထိန္းႏိုင္ေသာ ဇနီးသည္က လူသတ္မိ

Friday, 1 February 2013

ခင္ပြန္းလူမႈေရးေဖာက္ျပန္ေနမႈေတြ႕ရ၍ ေဒါသမထိန္းႏိုင္ေသာ ဇနီးသည္က လူသတ္မိ

Photo: ခင္ပြန္းလူမႈေရးေဖာက္ျပန္ေနမႈေတြ႕ရ၍ ေဒါသမထိန္းႏိုင္ေသာ
ဇနီးသည္က လူသတ္မိ
Friday, 01 February 2013

၃၀-၁-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၉၃၀ အခ်ိန္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဆာၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကခတ္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ေနအိမ္သို႔ တစ္ရြာတည္းေန ဦးသန္းႏိုင္(၄၈)ႏွစ္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ၎၏အိမ္တြင္ ၎ရြာမွ
မလွျမင့္အား မစန္းေအးမွ ဓါးျဖင့္ထိုးသျဖင့္ ေသဆံုးေနေၾကာင္း
ေျပာျပခဲ့သျဖင့္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ရာ ဦးသန္းႏိုင္၏ေနအိမ္
အိပ္ခန္းအတြင္း၌ မလွျမင့္(၄၂)ႏွစ္အား ရင္ၫြန္႔တည့္တည့္တြင္ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ ၁ ခ်က္၊ ယာဘက္ရင္ၫြန္႔ေဘးတြင္ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ
၁ ခ်က္တို႔ျဖင့္ ေသဆံုးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

ထို႔ျပင္ ဓါးႏွင့္ထိုးသူ မစန္းေအး(၄၁)ႏွစ္အား ေခၚယူေမးျမန္းရာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္ မလွျမင့္တို႔သည္ အခင္းျဖစ္ ေနရာတြင္ လူမႈေရး
ေဖာက္ျပန္ေနသည္ကိုေတြ႕ရ၍ အသင့္ယူေဆာင္လာေသာဓါးျဖင့္ ထိုးသတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ၍ မစန္းေအးအား အေရးယူေပးရန္ တိုင္တန္းေသာေၾကာင့္ မစန္းေအးအား ေဆာရဲစခန္း(ပ)၃/၂၀၁၃၊
ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၀၂ ျဖင့္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရဲဇာနည္၃၀-၁-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၉၃၀ အခ်ိန္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဆာၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကခတ္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ေနအိမ္သို႔ တစ္ရြာတည္းေန ဦးသန္းႏိုင္(၄၈)ႏွစ္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ၎၏အိမ္တြင္ ၎ရြာမွ
မလွျမင့္အား မစန္းေအးမွ ဓါးျဖင့္ထိုးသျဖင့္ ေသဆံုးေနေၾကာင္း
ေျပာျပခဲ့သျဖင့္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ရာ ဦးသန္းႏိုင္၏ေနအိမ္
အိပ္ခန္းအတြင္း၌ မလွျမင့္(၄၂)ႏွစ္အား ရင္ၫြန္႔တည့္တည့္တြင္ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ ၁ ခ်က္၊ ယာဘက္ရင္ၫြန္႔ေဘးတြင္ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ
၁ ခ်က္တို႔ျဖင့္ ေသဆံုးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

ထို႔ျပင္ ဓါးႏွင့္ထိုးသူ မစန္းေအး(၄၁)ႏွစ္အား ေခၚယူေမးျမန္းရာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္ မလွျမင့္တို႔သည္ အခင္းျဖစ္ ေနရာတြင္ လူမႈေရး
ေဖာက္ျပန္ေနသည္ကိုေတြ႕ရ၍ အသင့္ယူေဆာင္လာေသာဓါးျဖင့္ ထိုးသတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ၍ မစန္းေအးအား အေရးယူေပးရန္ တိုင္တန္းေသာေၾကာင့္ မစန္းေအးအား ေဆာရဲစခန္း(ပ)၃/၂၀၁၃၊
ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၀၂ ျဖင့္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရဲဇာနည္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...