ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ယေန႔ မဟာရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ေခတ္စားေနတဲ့ ၾကိဳတင္ Car Parking ကိစၥ အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းပါရန္.. (ေပးစာ)

Thursday, 7 February 2013

ယေန႔ မဟာရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ေခတ္စားေနတဲ့ ၾကိဳတင္ Car Parking ကိစၥ အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းပါရန္.. (ေပးစာ)


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သိေစရန္

လူၾကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား
        ကၽြန္ေတာ္တို႔ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ကားမ်ား အလြန္မ်ားၿပားလာသည္ကိုလူၾကီးမင္းတို႔ အသိပင္ၿဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လူၾကီးတို႔မသိေယာင္
ေဆာင္လို႔ မၿဖစ္ေတာ့တဲ့ အၿဖစ္အပ်က္မ်ားကို တင္ၿပေပးပါမည္။ 
သို႔မွသာ လူၾကီးမင္းမ်ား အၿမန္ဆုံးေကာင္ အထည္ေဖၚႏုိင္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ
ရပ္ကြက္တြင္းရွိ အိမ္တိုင္းလိုလို အိမ္ေရွ႕တြင္ ပုံပါအတိုင္း car parking
 ေနရာဦးထားၿခင္းမ်ား ေန႔ညၿဖစ္ေပၚေနပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ေန႔ပိုင္းတြင္
ကားမ်ားမၾကပ္သင့္ဘဲ ၾကပ္ေနၾကပါသည္။ ၎အၿပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ကားပိုင္ရွင္မ်ားသည္ အခြန္အရပ္ရပ္ကို ေပးေဆာင္ထားၾကရပါသည္။ 
 ထို႔ေၾကာင့္ကားမ်ား ထားရွိေရး၊ ေနရာေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ကလူၾကီးမင္းတို႔တြင္
တာဝန္အၿပည့္အဝရွိသည္ဟု ထင္ၿမင္မိပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ car parking ေနရာဦးထားၿခင္းမ်ားကို အၿမန္ဆုံးအခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ထိန္းသိမ္းသင့္ပါေၾကာင္း
အၾကံၿပဳတင္ၿပအပ္ပါသည္။
                                                                  ကားပိုင္ရွင္

by- demowaiyan

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...