ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေလးဇီးကလပ္တီး၀ိုင္းႏွင့္အတူ အဆုိေတာ္ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း

Sunday, 31 March 2013

ေလးဇီးကလပ္တီး၀ိုင္းႏွင့္အတူ အဆုိေတာ္ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း


မုိက္ကယ္လန္းတူေရာ့ခ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ အိမ္ရွင္တီး၀ိုင္းအျဖစ္ ေလးဇီးကလပ္တီး၀ိုင္းႏွင့္အတူ အဆုိေတာ္ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေနစဥ္
ဓာတ္ပံု-ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...