ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဂ်ပန္တြင္ ေသေၾကာင္းၾကံလည္း ဒဏ္ေငြရိုက္

Wednesday, 20 March 2013

ဂ်ပန္တြင္ ေသေၾကာင္းၾကံလည္း ဒဏ္ေငြရိုက္


Photo: ဂ်ပန္တြင္ ေသေၾကာင္းၾကံလည္း ဒဏ္ေငြရိုက္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ လူသိမ်ားတဲ့ ေသေၾကာင္းၾကံစည္နည္း တစ္ခုကေတာ့ ရထား အတိုက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ယင္းနည္းလမ္းနဲ႔ မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းၾကံသူ အေရအတြက္ တုိးပြား လာမွုေၾကာင့္ ဥေပဒ တစ္ခု ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ရထားလမ္းေပၚမွာ မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းၾကံစည္မွု ျပဳလုပ္ရင္ က်န္ရွိသူ မိသားစုမွ ဒဏ္ေငြ ယြမ္ ၁ သန္းေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမွ မက်န္ရင္ေတာင္ အတူေနတဲ့ အခန္းေဖာ္၊ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ ဒဏ္ေငြရိုက္လို႔ရတဲ့ လူမွန္သမ်ွရိုက္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ ထိန္းေက်ာင္း ေစဖို႔လည္း ပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 

ျပီးေတာ့ ယင္းကဲ့သို႔ သံလမ္းေပၚ ေသေၾကာင္းၾကံမွုေၾကာင့္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား အခ်ိန္ေနာက္က်ရျပီး ဒီအတြက္ ေပးေဆာင္ရတဲ့ ဒဏ္ေငြလည္း ပါဝင္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ရထားလမ္းေပၚ ေသေၾကာင္းၾကံမွု မျဖစ္ေအာင္ လည္း လံုျခံဳေရးအဆင့္ျမင့္ထားရွိျပီး ကင္မရာမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ေသရန္ ၾကိဳးပမ္းသူမ်ား ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ ယခုလို ဒဏ္ေငြ သတ္မွတ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ဳိး ေၾကာင့္ မေသခဲ့ဘူးဆုိရင္ေတာင္ အမွုရင္ဆိုင္ရျပီး ဒဏ္ေငြ ၁ သန္းကိုပါ သီးသန္႔ ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ သံလမ္းေပၚ ေသေၾကာင္းၾကံဖို႔ စဥ္းစားရင္ ဒဏ္ေငြ ယမ္း ၁ သန္းေတာ့ ေဆြမ်ဳိးကို ေပးခဲ့ဖို႔လို႔ ထူးထူးျခားျခား ဥပေဒေလး တစ္ခု ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
--
Ref: japantoday
ရိုးရာေလးဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ လူသိမ်ားတဲ့ ေသေၾကာင္းၾကံစည္နည္း တစ္ခုကေတာ့ ရထား အတိုက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းနည္းလမ္းနဲ႔ မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းၾကံသူ အေရအတြက္ တုိးပြား လာမွုေၾကာင့္ ဥေပဒ တစ္ခု ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ရထားလမ္းေပၚမွာ မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းၾကံစည္မွု ျပဳလုပ္ရင္ က်န္ရွိသူ မိသားစုမွ ဒဏ္ေငြ ယြမ္ ၁ သန္းေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမွ မက်န္ရင္ေတာင္ အတူေနတဲ့ အခန္းေဖာ္၊ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ ဒဏ္ေငြရိုက္လို႔ရတဲ့ လူမွန္သမ်ွရိုက္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ ထိန္းေက်ာင္း ေစဖို႔လည္း ပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျပီးေတာ့ ယင္းကဲ့သို႔ သံလမ္းေပၚ ေသေၾကာင္းၾကံမွုေၾကာင့္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား အခ်ိန္ေနာက္က်ရျပီး ဒီအတြက္ ေပးေဆာင္ရတဲ့ ဒဏ္ေငြလည္း ပါဝင္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ရထားလမ္းေပၚ ေသေၾကာင္းၾကံမွု မျဖစ္ေအာင္ လည္း လံုျခံဳေရးအဆင့္ျမင့္ထားရွိျပီး ကင္မရာမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ေသရန္ ၾကိဳးပမ္းသူမ်ား ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ ယခုလို ဒဏ္ေငြ သတ္မွတ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ဳိး ေၾကာင့္ မေသခဲ့ဘူးဆုိရင္ေတာင္ အမွုရင္ဆိုင္ရျပီး ဒဏ္ေငြ ၁ သန္းကိုပါ သီးသန္႔ ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ သံလမ္းေပၚ ေသေၾကာင္းၾကံဖို႔ စဥ္းစားရင္ ဒဏ္ေငြ ယမ္း ၁ သန္းေတာ့ ေဆြမ်ဳိးကို ေပးခဲ့ဖို႔လို႔ ထူးထူးျခားျခား ဥပေဒေလး တစ္ခု ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: japantoday
ရိုးရာေလး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...