ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေလယာဥ္အေရးေပၚဆင္းသက္ရမႈေၾကာင့္ ေဒးဗစ္ ေကာ္ပါဖီးလ္ ထိတ္လန္႕ခဲ့ရ

Wednesday, 6 March 2013

ေလယာဥ္အေရးေပၚဆင္းသက္ရမႈေၾကာင့္ ေဒးဗစ္ ေကာ္ပါဖီးလ္ ထိတ္လန္႕ခဲ့ရ


Photo: ေလယာဥ္အေရးေပၚဆင္းသက္ရမႈေၾကာင့္ ေဒးဗစ္ ေကာ္ပါဖီးလ္ ထိတ္လန္႕ခဲ့ရ
Wednesday, March 6, 2013

နာမည္ေက်ာ္ မ်က္လွည့္ဆရာ ေဒးဗစ္ ေကာ္ပါဖီးလ္သည္ ေလယာဥ္ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ရမႈ တစ္ခုေၾကာင့္ ထိတ္လန္႔တၾကား ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ကမာၻေက်ာ္ ပဉၥလက္ ပညာရွင္ အေနျဖင့္ မိုးေပၚတြင္ ပ်ံသန္းျပခဲ့ဖူးသူ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း တနလၤာေန႔က လက္ေတြ႕ ႀကံဳလာသည့္ အႏၱရာယ္ အေနအထားေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကခဲ့ရျခင္းဟု သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ေဒးဗစ္သည္ နယူးေယာ့ခ္သို႔ သြားေရာက္စဥ္ ၎စီးနင္း လာသည့္
ေလယာဥ္မွာ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ရန္ အေၾကာင္းဖန္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

Planet Myanmar Networkနာမည္ေက်ာ္ မ်က္လွည့္ဆရာ ေဒးဗစ္ ေကာ္ပါဖီးလ္သည္ ေလယာဥ္ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ရမႈ တစ္ခုေၾကာင့္ ထိတ္လန္႔တၾကား ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ကမာၻေက်ာ္ ပဉၥလက္ ပညာရွင္ အေနျဖင့္ မိုးေပၚတြင္ ပ်ံသန္းျပခဲ့ဖူးသူ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း တနလၤာေန႔က လက္ေတြ႕ ႀကံဳလာသည့္ အႏၱရာယ္ အေနအထားေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကခဲ့ရျခင္းဟု သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ေဒးဗစ္သည္ နယူးေယာ့ခ္သို႔ သြားေရာက္စဥ္ ၎စီးနင္း လာသည့္
ေလယာဥ္မွာ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ရန္ အေၾကာင္းဖန္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...