ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေျမြလည္ဆြဲ (Ringneck snake)

Monday, 11 March 2013

ေျမြလည္ဆြဲ (Ringneck snake)

လည္ပင္းမွာ လည္ဆြဲလို အဆင္းက်ားပါလို႔ ေျမြလည္ဆြဲ (Ringneck snake) လို႔ေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
အသြင္သ႑န္ကေတာ့ ပံုမွာ ျမင္ေတြရတဲ့အတိုင္း အေရာင္အေသြးစံု လင္လွျပီး အနီေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ အျပာေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ အနက္ေရာင္ အစရွိသျဖင့္ စံုစံုလင္လင္ကို ပါရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သက္တံ့ေျမြလို႔လည္း တင္စားၾကပါတယ္။ လူသားေတြကို အႏၱရယ္ျပဳရေလာက္ေအာင္ အဆိပ္မျပင္းပါဘူး။ အခ်ိဳ ႔ဆို အလွေတာင္ ေမြးထးၾကပါေသးတယ္။ အရြယ္ကေတာ့ ၁၀ လက္မ ကေန ၁၈ လက္မၾကားအထိ ရွည္ႏိုင္ပါတယ္။ Ringneck ေျမြမွာကိုမွ မ်ိဳးစိတ္ ၁၄ ခုေလာက္ ထက္ကြဲေနပါေသးတယ္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ မကၠဆီကိုအလယ္ပိုင္း၊ ကေနဒါႏိုင္ငံ အေရွ ႔ပိုင္းတို႔မွာ သာ ေတြ႔ရတဲ့ ေျမြမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္မွာဆုိရင္ တကၠဆက္တို႔ လို ေနရာမွာပဲ အေတြ႔မ်ားတဲ့ ေျမြ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုတ္သင္၊ ပုတက္၊ ၾကြက္ အစရွိသျဖင့္ အေကာင္ေသး ေျမေအာင္း သတၱဝါမ်ား စားသံုးျပီး တစ္ခါခါ မ်ိဳးကြဲ ေျမြေတြကိုလည္း စားသံုးပါတယ္။
ေန႔ဘက္မွာ ျမင္ရခဲျပီး တစ္ခါခါမွ ေနပူဆာ ထြက္လံုတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုစံအားျဖင့္ အျမင္တင့္တယ္လွတဲ့ Ringneck Snake (ေျမြလည္ဆြဲ)ကို ယခု လို ျမင္ေတြ႔ ရပါတယ္။
--

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...