ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဗုိလ္ႀကီးေဟာင္း ေနမ်ိဳးဇင္ကို အမိန္႔ခ်ၿပီ

Thursday, 2 May 2013

ဗုိလ္ႀကီးေဟာင္း ေနမ်ိဳးဇင္ကို အမိန္႔ခ်ၿပီ

Photo: ဗုိလ္ႀကီးေဟာင္း ေနမ်ိဳးဇင္ကို အမိန္႔ခ်ၿပီ 
Thursday, May 02, 2013

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဦးေနမ်ိဳးဇင္ကို ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက ပန္းတေနာ္ ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ တရားစြဲဆုိထားမႈအေပၚ ဒဏ္ေငြ ၂ ေသာင္း သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လ ခ်မွတ္လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

"ဒဏ္ေငြ ၂ ေသာင္းေတာ့ မေဆာင္ပါ၊ ေထာင္ ၃ လ က်ခံေစရန္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္" လို႔ ဗုိလ္ႀကီးေဟာင္း ေနမ်ိဳးဇင္က ဧရာ၀တီကို ေျပာပါတယ္။

အခုလုိ ဦးေနမ်ိဳးဇင္က ေထာင္ဒဏ္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေပမယ့္ အၿပီးသတ္ ဘယ္လုိ အမိန္႔ခ်မလဲ ဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ေတာ့ တရားသူႀကီးေတြက ႐ံုးခန္းထဲ ခတၱ ျပန္၀င္သြားတဲ့အတြက္ မသိရေသးပါဘူး။ 

မၾကာေသးမီက ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္က လယ္သမားေတြကို သြားေရာက္ကူညီရင္း ေဒသခံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ က အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ဆုိတဲ့ ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔တရားစြဲဆုိထားတာကေန ဒီကေန႔ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္တာျဖစ္ ပါတယ္။

ဧရာ၀တီႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဦးေနမ်ိဳးဇင္ကို ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက ပန္းတေနာ္ ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ တရားစြဲဆုိထားမႈအေပၚ ဒဏ္ေငြ ၂ ေသာင္း သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လ ခ်မွတ္လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

"ဒဏ္ေငြ ၂ ေသာင္းေတာ့ မေဆာင္ပါ၊ ေထာင္ ၃ လ က်ခံေစရန္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္" လို႔ ဗုိလ္ႀကီးေဟာင္း ေနမ်ိဳးဇင္က ဧရာ၀တီကို ေျပာပါတယ္။

အခုလုိ ဦးေနမ်ိဳးဇင္က ေထာင္ဒဏ္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေပမယ့္ အၿပီးသတ္ ဘယ္လုိ အမိန္႔ခ်မလဲ ဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ေတာ့ တရားသူႀကီးေတြက ႐ံုးခန္းထဲ ခတၱ ျပန္၀င္သြားတဲ့အတြက္ မသိရေသးပါဘူး။

မၾကာေသးမီက ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္က လယ္သမားေတြကို သြားေရာက္ကူညီရင္း ေဒသခံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ က အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ဆုိတဲ့ ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔တရားစြဲဆုိထားတာကေန ဒီကေန႔ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္တာျဖစ္ ပါတယ္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...