ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ တီထြင္ပညာရွင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေရာဂါသည္ တစ္ဦး

Friday, 24 May 2013

လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ တီထြင္ပညာရွင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေရာဂါသည္ တစ္ဦး


Photo: လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ တီထြင္ပညာရွင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေရာဂါသည္ တစ္ဦး

Necessity is the Mother of Invention ဆုိတဲ့ ဆုိရိုးစကားအတိုင္းပါပဲ။ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ တကယ္ပဲ ကမၻာေက်ာ္ တီထြင္ပညာရွင္ ျဖစ္သြားသူ ကေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံ နန္က်င္းျပည္နယ္က အမ်ိဳးသား တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ပံုက ဒီလို ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၉၀ ေနာင္းပိုင္းကစလို႔ ေက်ာက္ကပ္မွာ ေက်ာက္တည္တဲ့ ေရာဂါ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေက်ာက္ကပ္တစ္ခုလံုး အလုပ္ မလုပ္ေတာ့တဲ့ အထိကို ဆုိးသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ထဲက မလိုအပ္တဲ့ ေရေတြကို ဆုပ္ထုပ္ပါမယ္။ လိုအပ္တဲ့ ေရနဲ႔ ေသြးကို ျပန္္လည္ အစားသြင္းေပးရပါမယ္။ ဒီအတြက္ Dialysis ဆုိတဲ့ စက္ကို အသံုးျပဳရ မွာ ျဖစ္ျပီး တရုတ္ျပည္က သာမန္လူတစ္ေယာက္ေတာင္ ငွားမသံုးႏိုင္ပါဘူး။

ေဆးရံုမွာ တစ္ခါအသံုးျပဳဖို႔အတြက္ ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ ကုန္က်ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ပိုက္ဆံမတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကစလို႔ ကိုယ္ပိုင္ စက္နဲ႔ လုပ္ပါတယ္။ အေမအုိ အကူအညီနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္စက္တစ္လံုးေၾကာင့္ ၁၃ ႏွစ္လံုးလံုး အသက္ရွင္ရပါတယ္။ ယင္းစက္ကလည္း အျခား မဟုတ္ပါဘူး။ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းသက္သက္ သာ ျဖစ္ျပီး ေသြးပိုက္၊ပုလင္းတို႔နဲ႔ ေပါင္းစပ္၊ ဝါယာၾကိဳး ေလးနဲ႔ သြယ္တန္း လိုက္ေတာ့ ေခတ္မွီ Dialysis စက္တစ္လံုးနဲ႔ မထူးမျခားနားပါပဲ။ အေမအို က သူနာျပဳလုပ္ေပးလို႔ ပ်က္ဆီးေနတဲ့ ေက်ာက္ကပ္နဲ႔ ၁၃ ႏွစ္ေတာင္ ေနထိုင္ ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းကို မီဒီယာေတြစိတ္ဝင္စားလာျပီး အာရံုထားလာတဲ့အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔မေနႏိုင္ေတာ့ပဲ ေဆးဝါးကုသစရိတ္ေတြ ေထာက္ပံ့လိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သူဖန္တီးတဲ့ ေစ်းႏွုန္းသက္သာ ေက်ာက္ကပ္ မွ ေရ ထုတ္စက္၊ ေရသြင္း၊ ေသြးသြင္းစက္ - Dialysis ကို စံဥပမာ ထားလို႔ ကမၻာ့ေစ်းအသက္သာဆံုး Dialysis စက္တစ္လံုးကို ဖန္တီးေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: gmnetwork

ရိုးရာေလး
Necessity is the Mother of Invention ဆုိတဲ့ ဆုိရိုးစကားအတိုင္းပါပဲ။ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ တကယ္ပဲ ကမၻာေက်ာ္ တီထြင္ပညာရွင္ ျဖစ္သြားသူ ကေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံ နန္က်င္းျပည္နယ္က အမ်ိဳးသား တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ပံုက ဒီလို ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၉၀ ေနာင္းပိုင္းကစလို႔ ေက်ာက္ကပ္မွာ ေက်ာက္တည္တဲ့ ေရာဂါ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေက်ာက္ကပ္တစ္ခုလံုး အလုပ္ မလုပ္ေတာ့တဲ့ အထိကို ဆုိးသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ထဲက မလိုအပ္တဲ့ ေရေတြကို ဆုပ္ထုပ္ပါမယ္။ လိုအပ္တဲ့ ေရနဲ႔ ေသြးကို ျပန္္လည္ အစားသြင္းေပးရပါမယ္။ ဒီအတြက္ Dialysis ဆုိတဲ့ စက္ကို အသံုးျပဳရ မွာ ျဖစ္ျပီး တရုတ္ျပည္က သာမန္လူတစ္ေယာက္ေတာင္ ငွားမသံုးႏိုင္ပါဘူး။

ေဆးရံုမွာ တစ္ခါအသံုးျပဳဖို႔အတြက္ ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ ကုန္က်ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ပိုက္ဆံမတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကစလို႔ ကိုယ္ပိုင္ စက္နဲ႔ လုပ္ပါတယ္။ အေမအုိ အကူအညီနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္စက္တစ္လံုးေၾကာင့္ ၁၃ ႏွစ္လံုးလံုး အသက္ရွင္ရပါတယ္။ ယင္းစက္ကလည္း အျခား မဟုတ္ပါဘူး။ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းသက္သက္ သာ ျဖစ္ျပီး ေသြးပိုက္၊ပုလင္းတို႔နဲ႔ ေပါင္းစပ္၊ ဝါယာၾကိဳး ေလးနဲ႔ သြယ္တန္း လိုက္ေတာ့ ေခတ္မွီ Dialysis စက္တစ္လံုးနဲ႔ မထူးမျခားနားပါပဲ။ အေမအို က သူနာျပဳလုပ္ေပးလို႔ ပ်က္ဆီးေနတဲ့ ေက်ာက္ကပ္နဲ႔ ၁၃ ႏွစ္ေတာင္ ေနထိုင္ ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းကို မီဒီယာေတြစိတ္ဝင္စားလာျပီး အာရံုထားလာတဲ့အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔မေနႏိုင္ေတာ့ပဲ ေဆးဝါးကုသစရိတ္ေတြ ေထာက္ပံ့လိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သူဖန္တီးတဲ့ ေစ်းႏွုန္းသက္သာ ေက်ာက္ကပ္ မွ ေရ ထုတ္စက္၊ ေရသြင္း၊ ေသြးသြင္းစက္ - Dialysis ကို စံဥပမာ ထားလို႔ ကမၻာ့ေစ်းအသက္သာဆံုး Dialysis စက္တစ္လံုးကို ဖန္တီးေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: gmnetwork

ရိုးရာေလး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...