ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မုဒိမ္းအက်င့္ခံရသည့္မိန္းကေလး ေက်ာင္းအိမ္သာထဲတြင္ ကေလးေမြး

Sunday, 26 May 2013

မုဒိမ္းအက်င့္ခံရသည့္မိန္းကေလး ေက်ာင္းအိမ္သာထဲတြင္ ကေလးေမြး


Photo: မုဒိမ္းအက်င့္ခံရသည့္မိန္းကေလး ေက်ာင္းအိမ္သာထဲတြင္ ကေလးေမြး
Sunday, May 26, 2013

မုဒိမ္းအက်င့္ခံရၿပီး ကိုယ္ဝန္ရွိလာသည့္မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ ေက်ာင္း
အိမ္သာအတြင္း ကေလးေမြးခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ထိုင္ဝမ္တြင္ျဖစ္ပြား
ခဲ့သည္။

အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူေလးကို လမ္းေပၚတြင္ေနထိုင္သည့္ အေျခအေနမဲ့တစ္ဦးက မုဒိမ္းက်င့္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ရရွိလာခဲ့ေၾကာင္း ထိုမိန္းကေလးက ဝန္ခံခဲ့သည္။

မိန္းကေလးသည္ မိမိတြင္ ကိုယ္ဝန္ရွိေနသည္ကို မသိဘဲ အေဖာ္မ်ားႏွင့္ ဘတ္စ္ကက္ေဘာ ကစားေနစဥ္ ဗိုက္နာလာသျဖင့္ အိမ္သာသို႔ေျပးခဲ့
ရေၾကာင္း၊ အိမ္သာထဲေရာက္မွ ကေလးထြက္က်လာသျဖင့္ အံ့ၾသသြားမိ
ေၾကာင္း၊ အေရးေပၚေအာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းၿပီး ေဆး႐ံုသို႔ အျမန္ပို႔ခဲ့
ရေၾကာင္း၊ ကေလးသည္ ေမြးေမြးခ်င္း လံုးဝအသက္မ႐ွဴေၾကာင္း တာဝန္ရွိ
သူမ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူမ၏ မိဘမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ဝန္ရွိ
ေနျခင္းကို မသိခဲ့ဘဲ၊ ဝလာသည္ဟု ထင္ခဲ့ေၾကာင္း သူမကဆိုသည္။

သူမကို တာဝန္ရွိသူမ်ားက မည္သူဆိုျခင္းကို စစ္ေမးရာတြင္ မေျပာႏိုင္
ေၾကာင္း၊ ရဲမ်ားကလည္း ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အေျခအေနမဲ့မ်ား၏ DNA ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေမြးဖြားလာသည့္ကေလးမွာ မိန္းကေလးျဖစ္ၿပီး အသက္ရွင္လ်က္ရွိ
ေၾကာင္း၊ မိသားစုက ထိုကေလးကို မိဘမဲ့ ကေလးမ်ားေဂဟာသို႔ သြားေရာက္ေပးပို႔ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟုဆိုသည္။

ေမာကၡ
မုဒိမ္းအက်င့္ခံရၿပီး ကိုယ္ဝန္ရွိလာသည့္မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ ေက်ာင္း
အိမ္သာအတြင္း ကေလးေမြးခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ထိုင္ဝမ္တြင္ျဖစ္ပြား
ခဲ့သည္။

အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူေလးကို လမ္းေပၚတြင္ေနထိုင္သည့္ အေျခအေနမဲ့တစ္ဦးက မုဒိမ္းက်င့္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ရရွိလာခဲ့ေၾကာင္း ထိုမိန္းကေလးက ဝန္ခံခဲ့သည္။

မိန္းကေလးသည္ မိမိတြင္ ကိုယ္ဝန္ရွိေနသည္ကို မသိဘဲ အေဖာ္မ်ားႏွင့္ ဘတ္စ္ကက္ေဘာ ကစားေနစဥ္ ဗိုက္နာလာသျဖင့္ အိမ္သာသို႔ေျပးခဲ့
ရေၾကာင္း၊ အိမ္သာထဲေရာက္မွ ကေလးထြက္က်လာသျဖင့္ အံ့ၾသသြားမိ
ေၾကာင္း၊ အေရးေပၚေအာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းၿပီး ေဆး႐ံုသို႔ အျမန္ပို႔ခဲ့
ရေၾကာင္း၊ ကေလးသည္ ေမြးေမြးခ်င္း လံုးဝအသက္မ႐ွဴေၾကာင္း တာဝန္ရွိ
သူမ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူမ၏ မိဘမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ဝန္ရွိ
ေနျခင္းကို မသိခဲ့ဘဲ၊ ဝလာသည္ဟု ထင္ခဲ့ေၾကာင္း သူမကဆိုသည္။

သူမကို တာဝန္ရွိသူမ်ားက မည္သူဆိုျခင္းကို စစ္ေမးရာတြင္ မေျပာႏိုင္
ေၾကာင္း၊ ရဲမ်ားကလည္း ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အေျခအေနမဲ့မ်ား၏ DNA ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေမြးဖြားလာသည့္ကေလးမွာ မိန္းကေလးျဖစ္ၿပီး အသက္ရွင္လ်က္ရွိ
ေၾကာင္း၊ မိသားစုက ထိုကေလးကို မိဘမဲ့ ကေလးမ်ားေဂဟာသို႔ သြားေရာက္ေပးပို႔ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟုဆိုသည္။

ေမာကၡ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...