ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကမ္ေဘာဒီယားအထည္ခ်ဳပ္သမားမ်ား ရဲနဲ႔ ရုန္းရင္းဆန္ချဖစ္

Friday, 31 May 2013

ကမ္ေဘာဒီယားအထည္ခ်ဳပ္သမားမ်ား ရဲနဲ႔ ရုန္းရင္းဆန္ချဖစ္


Photo: ကမ္ေဘာဒီယားအထည္ခ်ဳပ္သမားမ်ား ရဲနဲ႔ ရုန္းရင္းဆန္ချဖစ္
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ကမ္ေဘာဒီယားႏုိင္ငံမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားေတြနဲ႔ ရဲတုိ႔ ရုန္းရင္း ဆန္ချဖစ္ျပီး အလုပ္သမား ၂၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိသြားၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အလုပ္သမား ၄ေထာင္ေက်ာ္က အလုပ္ကေန ဆႏၵျပထြက္ခြာသြားၾကပါတယ္။

အဲဒီအထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ စာဘရီနာဟာ Nike နဲ႔ Liululrmon Athlethica တုိ႔ကို တင္သြင္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြက လက္ရွိလစာ ၇၄ ေဒၚလာထက္ တလ ၁၄ ေဒၚလာပုိရဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေနတာပါ။ 
ရဲေတြက လွ်ပ္စစ္တုတ္ေတြကုိ အသုံးျပဳျပီး လူအုပ္ခြဲခဲ့ပါတယ္။ ဒဏ္ရာရသူထဲမွာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ ၂ ေယာက္ပါရွိပါတယ္။ 

Nikeနဲ႔ Liululrmon ကုမၸဏီေတြက ဒီျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ စုိးရိမ္ေၾကာင္း
ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ Nike ရဲ႕ က်င့္၀တ္ေတြအရ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ သမဂၢဖြဲ႔စည္းခြင့္ေတြကို စက္ရုံက ေလးစားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီအလုပ္သမားေတြကုိ သူတုိ႔နဲ႔ ကြန္ထရက္ယူထားတဲ့ ထုတ္လုပ္သူက ငွားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ လစာနဲ႔ နစ္နာေၾကးေတြဟာ အဲဒီထုတ္လုပ္သူေတြနဲ႔သာ သက္ဆုိင္တယ္လို႔ ဆုိထားပါတယ္။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ထုတ္လုပ္သူနဲ႔ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနျပီး လုိအပ္လာရင္ အျမန္ဆုံး အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

အဲဒီအထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံဟာ အလုပ္သမား ၄ သိန္းကုိ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ေနျပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ပုိ႔ကုန္ဟာ ကမ္ေဘာဒီယားရဲ႕ ပုိ႔ကုန္ ၈၀% (ေဒၚလာ သန္္း ၄ေထာင္) ရွိပါတယ္။ ထုတ္ကုန္အမ်ားစုကုိ အီးယူနဲ႔ အေမရိကန္ကုိ တင္သြင္းေနပါတယ္။

Credit to>>>
Burma-Newselite
ကမ္ေဘာဒီယားႏုိင္ငံမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားေတြနဲ႔ ရဲတုိ႔ ရုန္းရင္း ဆန္ချဖစ္ျပီး အလုပ္သမား ၂၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိသြားၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အလုပ္သမား ၄ေထာင္ေက်ာ္က အလုပ္ကေန ဆႏၵျပထြက္ခြာသြားၾကပါတယ္။

အဲဒီအထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ စာဘရီနာဟာ Nike နဲ႔ Liululrmon Athlethica တုိ႔ကို တင္သြင္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြက လက္ရွိလစာ ၇၄ ေဒၚလာထက္ တလ ၁၄ ေဒၚလာပုိရဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေနတာပါ။
ရဲေတြက လွ်ပ္စစ္တုတ္ေတြကုိ အသုံးျပဳျပီး လူအုပ္ခြဲခဲ့ပါတယ္။ ဒဏ္ရာရသူထဲမွာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ ၂ ေယာက္ပါရွိပါတယ္။

Nikeနဲ႔ Liululrmon ကုမၸဏီေတြက ဒီျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ စုိးရိမ္ေၾကာင္း
ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ Nike ရဲ႕ က်င့္၀တ္ေတြအရ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ သမဂၢဖြဲ႔စည္းခြင့္ေတြကို စက္ရုံက ေလးစားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီအလုပ္သမားေတြကုိ သူတုိ႔နဲ႔ ကြန္ထရက္ယူထားတဲ့ ထုတ္လုပ္သူက ငွားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ လစာနဲ႔ နစ္နာေၾကးေတြဟာ အဲဒီထုတ္လုပ္သူေတြနဲ႔သာ သက္ဆုိင္တယ္လို႔ ဆုိထားပါတယ္။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ထုတ္လုပ္သူနဲ႔ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနျပီး လုိအပ္လာရင္ အျမန္ဆုံး အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

အဲဒီအထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံဟာ အလုပ္သမား ၄ သိန္းကုိ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ေနျပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ပုိ႔ကုန္ဟာ ကမ္ေဘာဒီယားရဲ႕ ပုိ႔ကုန္ ၈၀% (ေဒၚလာ သန္္း ၄ေထာင္) ရွိပါတယ္။ ထုတ္ကုန္အမ်ားစုကုိ အီးယူနဲ႔ အေမရိကန္ကုိ တင္သြင္းေနပါတယ္။

Credit to>>>
Burma-Newselite

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...