ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ က်ဳံဖဲေက်းရြာတြင္ ဘဲအေကာင္ ၄ဝဝ ခန္႔ အဆိပ္သင့္ ေသဆံုး

Monday, 13 May 2013

ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ က်ဳံဖဲေက်းရြာတြင္ ဘဲအေကာင္ ၄ဝဝ ခန္႔ အဆိပ္သင့္ ေသဆံုး


Photo: ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ က်ဳံဖဲေက်းရြာတြင္ ဘဲအေကာင္ ၄ဝဝ ခန္႔ အဆိပ္သင့္ ေသဆံုး
Monday, May 13, 2013

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ က်ဳံဖဲေက်းရြာေန ဦးရဲထြန္း ဘဲအေကာင္ ၄ဝဝ ခန္႔ က်ဳံဖဲေက်းရြာ အေရွ႕ လယ္ကြင္းတြင္ ေမ ၁ဝ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက စားက်က္ခ်စဥ္ ေသဆံုးေၾကာင္း လာေရာက္ သတင္းပို႔ခဲ့ သျဖင့္ အခင္းျဖစ္ေနရာသို႔ ဇာသျပင္ ရဲစခန္းမွဴးႏွင့္ အဖဲြ႕မွ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ က်ဳံဖဲေက်းရြာ အေရွ႕ဘက္ တစ္ဖာလံုခန္႔၊ က်ဳံဖဲ-က်ားကေလးလမ္း ေတာင္ ဘက္ လယ္ကြင္းအနီး ကိုက္ ၁ဝဝ ခန္႔ပတ္လည္ အတြင္း၌ ဘဲမ်ား ျပန္႔က်ဲ၍ ေသဆံုးလ်က္ ေတြ႕ရွိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဘဲေက်ာင္းသူ ဦးတင္ျမင့္ ၅၂ ႏွစ္ (ဘ) ဦးေအာင္သန္းက ဘဲအေကာင္ ၁၄ဝဝ ခန္႔အား စားက်က္ ခ်လာစဥ္ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔တြင္ အခင္းျဖစ္ရာ ေနရာအေရာက္၌ ဘဲအခ်ဳိ႕ ႐ုတ္တရက္ ေသဆံုးသျဖင့္ ဘဲမ်ားအား ေမာင္းေျပး ခဲ့ေသာ္လည္း ဘဲအေကာင္ ၄ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔မွာ ထုိေနရာတြင္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ္က ဘားအံခ႐ိုင္ တိ/ေမြးကုဌာနမွ ခ႐ိုင္ဦးစီးမွဴး နီနီေမာ္၊ ၿမိဳ႕နယ္တိ/ေမြးကုဌာနမွ ဒုတိယ ဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာ ဟန္ထြန္းေဇာ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဌာနမွ လက္ေထာက္ က်န္းမာေရးမွဴး ေစာလယ္ဝါး၊ ဇာသျပင္ တိုက္နယ္ ဆရာဝန္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္မင္းဦးႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ဘဲမ်ား ေသဆံုး ရာေနရာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ခြဲစိတ္စမ္းသပ္ခဲ့ရာ ဘဲမ်ားမွာ အဆိပ္သင့္ေၾကာင္း၊ အဆိပ္သင့္ ဘဲမ်ားအနက္မွ ႏွစ္ေကာင္အား ၄င္းအဖြဲ႕မွ ဓာတ္ခြဲ စစ္ေဆးရန္ ယူေဆာင္သြားေၾကာင္းႏွင့္ ေသဆံုးသြားသည့္ ဘဲမ်ားအား ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ား စားသံုးမႈ မျဖစ္ေစရန္ ေျမျမႇဳပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ
ေနာက္ဆံုးရ သတင္းေတြကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တစ္ေနရာထဲမွာ သိခ်င္ရင္ Myanmar Online News ကို like လုပ္ထားပါ
ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ က်ဳံဖဲေက်းရြာေန ဦးရဲထြန္း ဘဲအေကာင္ ၄ဝဝ ခန္႔ က်ဳံဖဲေက်းရြာ အေရွ႕ လယ္ကြင္းတြင္ ေမ ၁ဝ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက စားက်က္ခ်စဥ္ ေသဆံုးေၾကာင္း လာေရာက္ သတင္းပို႔ခဲ့ သျဖင့္ အခင္းျဖစ္ေနရာသို႔ ဇာသျပင္ ရဲစခန္းမွဴးႏွင့္ အဖဲြ႕မွ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ က်ဳံဖဲေက်းရြာ အေရွ႕ဘက္ တစ္ဖာလံုခန္႔၊ က်ဳံဖဲ-က်ားကေလးလမ္း ေတာင္ ဘက္ လယ္ကြင္းအနီး ကိုက္ ၁ဝဝ ခန္႔ပတ္လည္ အတြင္း၌ ဘဲမ်ား ျပန္႔က်ဲ၍ ေသဆံုးလ်က္ ေတြ႕ရွိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဘဲေက်ာင္းသူ ဦးတင္ျမင့္ ၅၂ ႏွစ္ (ဘ) ဦးေအာင္သန္းက ဘဲအေကာင္ ၁၄ဝဝ ခန္႔အား စားက်က္ ခ်လာစဥ္ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔တြင္ အခင္းျဖစ္ရာ ေနရာအေရာက္၌ ဘဲအခ်ဳိ႕ ႐ုတ္တရက္ ေသဆံုးသျဖင့္ ဘဲမ်ားအား ေမာင္းေျပး ခဲ့ေသာ္လည္း ဘဲအေကာင္ ၄ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔မွာ ထုိေနရာတြင္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ္က ဘားအံခ႐ိုင္ တိ/ေမြးကုဌာနမွ ခ႐ိုင္ဦးစီးမွဴး နီနီေမာ္၊ ၿမိဳ႕နယ္တိ/ေမြးကုဌာနမွ ဒုတိယ ဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာ ဟန္ထြန္းေဇာ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဌာနမွ လက္ေထာက္ က်န္းမာေရးမွဴး ေစာလယ္ဝါး၊ ဇာသျပင္ တိုက္နယ္ ဆရာဝန္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္မင္းဦးႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ဘဲမ်ား ေသဆံုး ရာေနရာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ခြဲစိတ္စမ္းသပ္ခဲ့ရာ ဘဲမ်ားမွာ အဆိပ္သင့္ေၾကာင္း၊ အဆိပ္သင့္ ဘဲမ်ားအနက္မွ ႏွစ္ေကာင္အား ၄င္းအဖြဲ႕မွ ဓာတ္ခြဲ စစ္ေဆးရန္ ယူေဆာင္သြားေၾကာင္းႏွင့္ ေသဆံုးသြားသည့္ ဘဲမ်ားအား ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ား စားသံုးမႈ မျဖစ္ေစရန္ ေျမျမႇဳပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...