ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေနျပည္ေတာ္ သတၱသတၱာဟမဟာေဗာဓိ ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး အနီးက အ႕ံ ၾသဖြယ္ ဆြဲငင္အားတစ္ခု

Friday, 24 May 2013

ေနျပည္ေတာ္ သတၱသတၱာဟမဟာေဗာဓိ ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး အနီးက အ႕ံ ၾသဖြယ္ ဆြဲငင္အားတစ္ခု

ေနျပည္ေတာ္ - တပ္ကုန္း အမွတ္ (၁) လမ္းမၾကီးေပၚရွိ မိုင္တိုင္အမွတ္ ေျခာက္မိုင္ ငါးဖာလံုတြင္ ထူးဆန္း သည္႔ ဆင္ေျခေလွ်ာ ကုန္းဆင္းေလးတစ္ခု ရွိေနပါသည္။
ဆင္ေျခေလွ်ာ ကုန္းဆင္းေလး ၏ အဆင္းပိုင္းေနရာသို႕ေရာက္ပါက တံေတာင္ဆစ္ ေကြ႕ငယ္ေလးတစ္ခု ရွိ သည္။
ထို႕အတြက္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ားအေနျဖင္႔ ကုန္းအဆင္း ဆင္ေျခေလွ်ာျဖစ္ သည္႔ ထိုေနရာ သို႕ေရာက္ လွ်င္ ဂီ ယာျဖဳတ္ ကာ အရွိန္ျဖင္႔ အသာ အယာ လွိမ္႔ဆင္းေမာင္းႏွင္ သြားႏိုင္ေပသည္။
သို႕ေသာ္ အဆိုပါမိုင္တိုင္ႏွင္႔ တည္႔တည္႔ က်သည္႔ ေနရာတြင္ (ဓါတ္ပံုပါေနရာ) ကားကိုေခတၱ ရပ္၍ စက္ ပိတ္ ရပ္ တန္႔ပါက ယင္းေမာ္ေတာ္ ယာဥ္သည္ ကုန္းအဆင္း ဆင္ေျခေလွ်ာ အတုိင္း ထိုးဆင္း သြားရမည္႔ အ စား  ကုန္း အတက္ဘက္ဆီသို႕ ေနာက္ျပန္ ( ဘက္ဂီယာမထိုးဘဲ) အရွိန္ႏွင္႔ ျပန္ဆုတ္သြားသည္ကို မ်က္ျမင္ ကိုယ္ေ တြ႕ ၾကံဳခဲ႔ရပါသည္။
အမ်ားေျပာသည္ကိုမယံုၾကည္ေသာယဥ္ေမာင္းမ်ားစြာ ထိုေနရာတြင္လာေရာက္ စမ္းသပ္ ၾကည္႔ရႈၾက သည္ကို လည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ႔ရသည္။ အခ်ိဳ႕ က လူကိုယ္တိုင္ကားေပၚမွ ဆင္းကာကား လမ္းမေပၚမွ မတ္ တတ္ ရပ္ၾကည္႔ ရႈၾကသည္။ အံ႕ ၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ အနည္း ဆံုး ေပ ၅၀ မွ ၁၀၀ ခန္႔ အထိ ကုန္း အတက္ ဘက္ဆီ ေနာက္ျပန္ ထိုးတက္ သြားသည္႔ ကားမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ရေပသည္။
ဇင္ေယာ္ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း သြားေရာက္စူးစမ္းလို႕ ရေအာင္ ဗဟုသုတအလို႕ငွာ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။
BY : CH
Credit: ကိုေပါက္ ( ေနျပည္ေတာ္)
 ျမန္မာ႕အလင္း သတင္းစာ ၂၄-၅-၂၀၁၃ တြင္လည္း အဆိုပါ သတင္းပါရွိျပီး ဂ်ာနယ္ အခ်ိဳ႔တြင္လည္း ပါ ပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္၍ စမ္းသပ္ၾကပါေလ။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...