ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သက္မြန္က ခ်င္း/ဗမာ ကျပားပါ

Friday, 3 May 2013

သက္မြန္က ခ်င္း/ဗမာ ကျပားပါ


Photo: သက္မြန္က ခ်င္း/ဗမာ ကျပားပါ။ ခ်င္းျပည္နယ္မွာေနတုန္းက ဗမာဆိုျပီး ဝိုင္းအပယ္ခံရေသးတယ္။ ဗမာေတြၾကားထဲမွာေတာ့ ခ်င္းဆိုျပီး အႏွိမ္ခံရတယ္။
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ရဲ႕ဇာတိေျမ ခ်င္းျပည္ကို ခ်စ္တဲ့စိတ္နဲ႔ ခ်င္းလူမ်ိဳးအေနနဲ႔ အနုပညာေလာကမွာ ရပ္တည္တယ္။
ခ်င္းျပည္နယ္ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းကို ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္လုပ္ေပးပါတယ္။
သက္မြန္ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ သိကၡာက်ဖူးသလား? အရွက္ရဖူးသလား?
ေမြးကတည္းက Buddhaကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ကိုးကြယ္တယ္။
ေသတဲ့ထိမေျပာင္းဘူး။
ခ်င္းျပည္တိုးတက္ဖို႔လည္း တတ္နုိင္သေလာက္လုပ္သြားမွာပဲ။
ဒါစိတ္ထဲက ရွိတဲ့အတိုင္းေျပာတာ။
( Comment ေတြဖတ္ျပီး ဝမ္းနည္းလြန္းလို႔ေရးတာ။ အမွားပါရင္ sorry! ေတာင္းပန္ပါတယ္ )

-သက္မြန္ျမင့္
သက္မြန္က ခ်င္း/ဗမာ ကျပားပါ။ ခ်င္းျပည္နယ္မွာေနတုန္းက ဗမာဆိုျပီး ဝိုင္းအပယ္ခံရေသးတယ္။ ဗမာေတြၾကားထဲမွာေတာ့ ခ်င္းဆိုျပီး အႏွိမ္ခံရတယ္။ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ရဲ႕ဇာတိေျမ ခ်င္းျပည္ကို ခ်စ္တဲ့စိတ္နဲ႔ ခ်င္းလူမ်ိဳးအေနနဲ႔ အနုပညာေလာကမွာ ရပ္တည္တယ္။
ခ်င္းျပည္နယ္ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းကို ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္လုပ္ေပးပါတယ္။
သက္မြန္ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ သိကၡာက်ဖူးသလား? အရွက္ရဖူးသလား?
ေမြးကတည္းက Buddhaကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ကိုးကြယ္တယ္။
ေသတဲ့ထိမေျပာင္းဘူး။
ခ်င္းျပည္တိုးတက္ဖို႔လည္း တတ္နုိင္သေလာက္လုပ္သြားမွာပဲ။
ဒါစိတ္ထဲက ရွိတဲ့အတိုင္းေျပာတာ။
( Comment ေတြဖတ္ျပီး ဝမ္းနည္းလြန္းလို႔ေရးတာ။ အမွားပါရင္ sorry! ေတာင္းပန္ပါတယ္ )

-သက္မြန္ျမင့္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...