ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ အုန္းသီးတစ္လံုးမွ ငွက္ေပ်ာသီး ၆ လံုးသ႑ာန္ သီးေနသည္ကို ေတြ႕ရျခင္း

Tuesday, 7 May 2013

ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ အုန္းသီးတစ္လံုးမွ ငွက္ေပ်ာသီး ၆ လံုးသ႑ာန္ သီးေနသည္ကို ေတြ႕ရျခင္း

ပုသိမ္ ေမ ၆
ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ေတာင္ယာကုန္း အတြင္းလမ္းရွိ ဦးထြန္းထြန္း၏ ေနအိမ္၌ စုိက္ပ်ဳိးထားေသာ
သံုးႏွစ္သီး အုန္းပင္မွ အုန္းသီး အခုိင္မ်ား အနက္ အခုိင္တစ္ခုိင္မွ အုန္းသီး တစ္လံုးသည္ ငွက္ေပ်ာသီး ေျခာက္လံုး အဖီးသဏၭာန္ သီးေနသည္ကို အံ့ၾသဖြယ္ ေတြ႕ရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
(ပုသိမ္ လွၾကည္)
myawady.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...