ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သေႏၶသားပံုတူ

Wednesday, 22 May 2013

သေႏၶသားပံုတူ


Photo: သေႏၶသားပံုတူ
------------------

ဂ်ပန္ 3D Printing ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ မိခင္ဝမ္းဗိုက္ထဲမွာရွိေနတဲ့ သေႏၶ သားရဲ့ပံုတူကို ဖန္တီးေပးႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္... လက္ရွိအခ်ိန္ထိေတာ့ အဲ့ဒီနည္းပညာကို လက္ေတြ႔အသံုးျပဳတာမ်ိဳး မေတြ႔ရေသးပါဘူး...

မိခင္ေတြအတြက္ေတာ့ သူတို႔ဝမ္းဗိုက္ထဲမွာရွိေနတဲ့ ရင္ေသြးကို မေမြးဖြားခင္မွာ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးရွိေနမယ္ဆိုတာကို မ်က္ဝါး ထင္ ထင္ေတြ႔ျမင္ေစႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္...

ေမြးဖြားၿပီးခ်ိန္မွာလည္း ဒီပံုတူရုပ္ေလးေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္း ကိုယ္ ဝန္ေဆာင္စဥ္ကခံစားခ်က္မ်ဳိး ျပန္ရႏုိင္သလို မိမိရင္ေသြးကိုလည္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းျပသခြင့္ရႏုိင္ေစမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိထားပါတယ္....
------------------------------------------------
Ref: Engineering vs Medical

ဂ်ပန္ 3D Printing ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ မိခင္ဝမ္းဗိုက္ထဲမွာရွိေနတဲ့ သေႏၶ သားရဲ့ပံုတူကို ဖန္တီးေပးႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္... လက္ရွိအခ်ိန္ထိေတာ့ အဲ့ဒီနည္းပညာကို လက္ေတြ႔အသံုးျပဳတာမ်ိဳး မေတြ႔ရေသးပါဘူး...

မိခင္ေတြအတြက္ေတာ့ သူတို႔ဝမ္းဗိုက္ထဲမွာရွိေနတဲ့ ရင္ေသြးကို မေမြးဖြားခင္မွာ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးရွိေနမယ္ဆိုတာကို မ်က္ဝါး ထင္ ထင္ေတြ႔ျမင္ေစႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္...

ေမြးဖြားၿပီးခ်ိန္မွာလည္း ဒီပံုတူရုပ္ေလးေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္း ကိုယ္ ဝန္ေဆာင္စဥ္ကခံစားခ်က္မ်ဳိး ျပန္ရႏုိင္သလို မိမိရင္ေသြးကိုလည္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းျပသခြင့္ရႏုိင္ေစမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိထားပါတယ္....
------------------------------------------------
Ref: Engineering vs Medical

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...