ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အေကာင္ေပါက္ခါနီး ေျမြဥကေလးေတြပါ။ေတြ႕ရခဲပါတယ္။

Friday, 10 May 2013

အေကာင္ေပါက္ခါနီး ေျမြဥကေလးေတြပါ။ေတြ႕ရခဲပါတယ္။


Photo: အေကာင္ေပါက္ခါနီး ေျမြဥကေလးေတြပါ။ေတြ႕ရခဲပါတယ္။

ေျမြေတြမွာ မ်က္ခြံေတြမရွိပါဘူး။နားေတြလဲမရွိပါဘူး။တကယ္ေတာ့ေျမြေတြဟာ နားမၾကားရပါဘူး။ေျမႀကီးေပၚက တုန္ခါမႈကိုသာအာရုံခံမိ္ႏိုင္ပါတယ္။

ကမာၻေပၚမွာ ေျမြမ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အဲဒီထဲကမွ ၂၀%သာအဆိပ္ရွိပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ပံုျပင္ေတြမွာ ေျမြကလူကို လိုက္ကိုက္ပါတယ္တဲ့။အဲဒါတစ္ကယ္မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ေျမြေတြကအလြန္ေႏွးတဲ့ သတၱ၀ါျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႕အျမန္ဆံုးေျမြေတာင္ တစ္နာရီ ၁၃ကီလိုမီတာပဲ သြားနို္င္ပါတယ္။အရြယ္ေရာက္ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္က ေျမြတစ္ေကာင္လက္ကထြက္ေျပးဖို႕အလြန္လြယ္ကူပါတယ္။

အဆိပ္ေငြ႕ေတြမႈတ္ထုတ္နိုင္တဲ့ ေျမြသံုးမ်ိဳးရွိပါတယ္။သူတို႕က အဆိပ္ေတြကို ၈ေပ အကြာအထိ တိုက္ရိုက္ထိမွန္ေအာင္ မႈတ္နိုင္ၾကပါတယ္။သူတို႕ကမ်က္လံုးေတြ၊နားေတြ၊ႏွာေခါင္းေတြကို ပစ္မွတ္ထားပါတယ္။

ေျမြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အျမင္အာရုံ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။တစ္ခ်ိဳ႕ေျမြေတြကေတာ့ အနံ႕ခံအာရံုေကာင္းပါတယ္။မိုင္ေတာ္ေတာ္ေ၀းေ၀းက ရန္သူရဲ႕အနံ႕ကိုခံနို္င္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေျမြေတြက ပ်ံနိုင္ပါတယ္။တစ္ကယ္ေတာ့ ပ်ံတာမဟုတ္ပါဘူး။ေလဟုန္စီးတာျဖစ္ပါတယ္။တစ္နာရီကို ၃၅ ကီလိုထိ ေလဟုန္စီးနိုင္ပါတယ္။

ေမာင္စိုင္း


Reference ►
ပုဂံအြန္လိုင္းမီဒီယာ
ေျမြေတြမွာ မ်က္ခြံေတြမရွိပါဘူး။နားေတြလဲမရွိပါဘူး။တကယ္ေတာ့ေျမြေတြဟာ နားမၾကားရပါဘူး။ေျမႀကီးေပၚက တုန္ခါမႈကိုသာအာရုံခံမိ္ႏိုင္ပါတယ္။

ကမာၻေပၚမွာ ေျမြမ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အဲဒီထဲကမွ ၂၀%သာအဆိပ္ရွိပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ပံုျပင္ေတြမွာ ေျမြကလူကို လိုက္ကိုက္ပါတယ္တဲ့။အဲဒါတစ္ကယ္မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ေျမြေတြကအလြန္ေႏွးတဲ့ သတၱ၀ါျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႕အျမန္ဆံုးေျမြေတာင္ တစ္နာရီ ၁၃ကီလိုမီတာပဲ သြားနို္င္ပါတယ္။အရြယ္ေရာက္ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္က ေျမြတစ္ေကာင္လက္ကထြက္ေျပးဖို႕အလြန္လြယ္ကူပါတယ္။

အဆိပ္ေငြ႕ေတြမႈတ္ထုတ္နိုင္တဲ့ ေျမြသံုးမ်ိဳးရွိပါတယ္။သူတို႕က အဆိပ္ေတြကို ၈ေပ အကြာအထိ တိုက္ရိုက္ထိမွန္ေအာင္ မႈတ္နိုင္ၾကပါတယ္။သူတို႕ကမ်က္လံုးေတြ၊နားေတြ၊ႏွာေခါင္းေတြကို ပစ္မွတ္ထားပါတယ္။

ေျမြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အျမင္အာရုံ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။တစ္ခ်ိဳ႕ေျမြေတြကေတာ့ အနံ႕ခံအာရံုေကာင္းပါတယ္။မိုင္ေတာ္ေတာ္ေ၀းေ၀းက ရန္သူရဲ႕အနံ႕ကိုခံနို္င္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေျမြေတြက ပ်ံနိုင္ပါတယ္။တစ္ကယ္ေတာ့ ပ်ံတာမဟုတ္ပါဘူး။ေလဟုန္စီးတာျဖစ္ပါတယ္။တစ္နာရီကို ၃၅ ကီလိုထိ ေလဟုန္စီးနိုင္ပါတယ္။

ေမာင္စိုင္း


Reference

ပုဂံအြန္လိုင္းမီဒီယာ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...