ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၄၃လိုင္းကားေပၚတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထံမွ ႏႈိက္သည့္ ခါးပိုက္ႏိႈက္အားဖမ္းဆီးရမိျခင္း

Wednesday, 22 May 2013

၄၃လိုင္းကားေပၚတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထံမွ ႏႈိက္သည့္ ခါးပိုက္ႏိႈက္အားဖမ္းဆီးရမိျခင္း


Photo: ၄၃လိုင္းကားေပၚတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထံမွ ႏႈိက္သည့္ ခါးပိုက္ႏိႈက္အားဖမ္းဆီးရမိျခင္း

၂.၄.၂၀၁၃ ရက္ေန႕က ျပည့္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမိရင္ခၽြမ္း သည္ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပးမွ လွည္းတန္းသို႕ ၄၃လိုင္း၊ ဒိုင္နာအျဖဴေရာင္္ကားစီး၍ သမိုင္းလမ္းဆံုတြင္ ဆင္းခဲ့ၿပီး ေဘးလြယ္အိတ္ မွာဇစ္ပြင့္ေနသျဖင့္ စစ္ေဆးၾကည့္ရာ ေငြက်ပ္(၆)သိန္းႏွင့္ စိစစ္ေရးကဒ္ျပား ေပ်ာက္ဆံုးေနသျဖင့္ အေရးယူေပးပါရန္မရမ္းကုန္းရဲစခန္းသို႕ တိုင္တန္းခဲ့ပါသည္။ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕ တိုင္းမႈခင္းအကူအဖြဲ႕မွစံုစမ္းလ်က္ရွိရာ  ခါးပိုက္ႏိႈက္ျပစ္ခ်က္ေဟာင္းရွိသူ သက္ေဆြၿဖိဳး၊ (၉၃) ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ ေနသူအား မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဂၤလားေစ်းတြင္ဖမ္းဆီး ရမိသျဖင့္ ခါးပိုက္ႏိႈက္မႈလက္က်န္မ်ားႏွင့္တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရာ လြန္ခဲ့ေသာ ဧၿပီလအတြင္း ၄၃ လိုင္းကား ေပၚတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးထံမွ ေငြ(၆)သိန္း ႏိႈက္ယူရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ပိုက္ဆံအိတ္ႏွင့္ စိစစ္ေရးကဒ္ တို႕အား သမိုင္းကုန္းတံတားေပၚမွ လႊင့္ပစ္ခဲ့ေၾကာင္းေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ႏိႈက္ယူရရွိေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူ ထားသည့္ FOLLOW ME WAVE 125 အျဖဴေရာင္ဆိုင္ကယ္အား သိမ္းဆည္း 
အေရးယူထားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
၂.၄.၂၀၁၃ ရက္ေန႕က ျပည့္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမိရင္ခၽြမ္း သည္ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပးမွ လွည္းတန္းသို႕ ၄၃လိုင္း၊ ဒိုင္နာအျဖဴေရာင္္ကားစီး၍ သမိုင္းလမ္းဆံုတြင္ ဆင္းခဲ့ၿပီး ေဘးလြယ္အိတ္ မွာဇစ္ပြင့္ေနသျဖင့္ စစ္ေဆးၾကည့္ရာ ေငြက်ပ္(၆)သိန္းႏွင့္ စိစစ္ေရးကဒ္ျပား ေပ်ာက္ဆံုးေနသျဖင့္ အေရးယူေပးပါရန္မရမ္းကုန္းရဲစခန္းသို႕ တိုင္တန္းခဲ့ပါသည္။ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕ တိုင္းမႈခင္းအကူအဖြဲ႕မွစံုစမ္းလ်က္ရွိရာ ခါးပိုက္ႏိႈက္ျပစ္ခ်က္ေဟာင္းရွိသူ သက္ေဆြၿဖိဳး၊ (၉၃) ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ ေနသူအား မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဂၤလားေစ်းတြင္ဖမ္းဆီး ရမိသျဖင့္ ခါးပိုက္ႏိႈက္မႈလက္က်န္မ်ားႏွင့္တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရာ လြန္ခဲ့ေသာ ဧၿပီလအတြင္း ၄၃ လိုင္းကား ေပၚတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးထံမွ ေငြ(၆)သိန္း ႏိႈက္ယူရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ပိုက္ဆံအိတ္ႏွင့္ စိစစ္ေရးကဒ္ တို႕အား သမိုင္းကုန္းတံတားေပၚမွ လႊင့္ပစ္ခဲ့ေၾကာင္းေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ႏိႈက္ယူရရွိေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူ ထားသည့္ FOLLOW ME WAVE 125 အျဖဴေရာင္ဆိုင္ကယ္အား သိမ္းဆည္း
အေရးယူထားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...