ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ရန္ကုန္၊ MCC Hall မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသမီး ကာယၾကံ့ခိုင္မွဳ အားကစားျပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ ေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

Thursday, 9 May 2013

ရန္ကုန္၊ MCC Hall မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသမီး ကာယၾကံ့ခိုင္မွဳ အားကစားျပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ ေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ


Myanmarcelebrity

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...