ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: နန္းဆုရတီစိုးက ရွင္းၿပီး...

Monday, 17 June 2013

နန္းဆုရတီစိုးက ရွင္းၿပီး...

Photo: ယခုရက္ပိုင္းေဖ့ဘုတ္စ္ စာမ်က္နွာတြင္ပ်ံႏွံေနေသာသတင္းမွာ ေကာလဟလသာ
ျဖစ္ျပီး ရင္သားကိုခြဲစိတ္ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိေျကာင္း နန္းဆုရတီစိုးကVenus News Weekly သို.ယေန. ေန.လည္ပိုင္းတြင္ေျပာျကားသည္။

"ညီမခြဲစိတ္ျပဳျပင္မူမလုပ္ထားပါဘူး၊ ဒီသတင္းဟာရယ္စရာေကာင္းတဲ့ ေကာလဟလသတင္း လို.ပဲထင္ပါတယ္၊ဒီလိုျမင္ျကတာလည္း
အခ်ိဳ.အက်ၤ ီေတြမွာ ပိတ္သားမွာရင္ပံုခံတာေတြရွိတယ္၊အဲဒါေျကာင့္ျကီးသြားတယ္
ထင္ျပီး သာမန္ရိုးရိုးဖက္ရွင္နဲ.က်ေတာ့ကြာသြားတာေပါ့ေနာ္" ဟုဌင္းကဆိုသည္။

ေဖ့ဘုတ္စ္စာမ်က္နွာတြင္အတည္ မျပဳႏိုင္ေသာသတင္းဌာနမ်ားက ျမန္မာမင္းသမီးမ်ားထဲမွပထမဆံုးရင္သားခြဲ စိတ္ျပဳျပင္မူနန္းဆုရတီစိုးမွစတင္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေရးသားေနျပီး ဂ်ပန္ႏို္င္ငံတြင္ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ခဲ့ေျကာင္းပါရွိသည္။

ဘယ္လိုထင္လည္းသိဘူးေနာ္ ေသခ်ာၾကည့္ၾကည့္...
ယခုရက္ပိုင္းေဖ့ဘုတ္စ္ စာမ်က္နွာတြင္ပ်ံႏွံေနေသာသတင္းမွာ ေကာလဟလသာ
ျဖစ္ျပီး ရင္သားကိုခြဲစိတ္ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိေျကာင္း နန္းဆုရတီစိုးကVenus News Weekly သို.ယေန. ေန.လည္ပိုင္းတြင္ေျပာျကားသည္။

"ညီမခြဲစိတ္ျပဳျပင္မူမလုပ္ထားပါဘူး၊ ဒီသတင္းဟာရယ္စရာေကာင္းတဲ့ ေကာလဟလသတင္း လို.ပဲထင္ပါတယ္၊ဒီလိုျမင္ျကတာလည္း
အခ်ိဳ.အက်ၤ ီေတြမွာ ပိတ္သားမွာရင္ပံုခံတာေတြရွိတယ္၊အဲဒါေျကာင့္ျကီးသြားတယ္
ထင္ျပီး သာမန္ရိုးရိုးဖက္ရွင္နဲ.က်ေတာ့ကြာသြားတာေပါ့ေနာ္" ဟုဌင္းကဆိုသည္။

ေဖ့ဘုတ္စ္စာမ်က္နွာတြင္အတည္ မျပဳႏိုင္ေသာသတင္းဌာနမ်ားက ျမန္မာမင္းသမီးမ်ားထဲမွပထမဆံုးရင္သားခြဲ စိတ္ျပဳျပင္မူနန္းဆုရတီစိုးမွစတင္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေရးသားေနျပီး ဂ်ပန္ႏို္င္ငံတြင္ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ခဲ့ေျကာင္းပါရွိသည္။

ဘယ္လိုထင္လည္းသိဘူးေနာ္ ေသခ်ာၾကည့္ၾကည့္...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...