ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: “မနဲ႔ေမာင္” သီခ်င္းဆိုဖို႕ ေႀကာက္စိတ္၀င္ခဲ့မိတယ္လို႕ ဆိုတဲ့ စိုးျပည့္သဇင္

Wednesday, 5 June 2013

“မနဲ႔ေမာင္” သီခ်င္းဆိုဖို႕ ေႀကာက္စိတ္၀င္ခဲ့မိတယ္လို႕ ဆိုတဲ့ စိုးျပည့္သဇင္


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...