ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တစ္နာရီ မိုင္ ၃၁၀ ေျပးမည့္ ရွပ္ေျပးရထား ဂ်ပန္တို႔ စမ္းသပ္ ေအာင္ျမင္

Monday, 10 June 2013

တစ္နာရီ မိုင္ ၃၁၀ ေျပးမည့္ ရွပ္ေျပးရထား ဂ်ပန္တို႔ စမ္းသပ္ ေအာင္ျမင္


Photo: တစ္နာရီ မိုင္ ၃၁၀ ေျပးမည့္ ရွပ္ေျပးရထား ဂ်ပန္တို႔ စမ္းသပ္ ေအာင္ျမင္
Tuesday, June 11, 2013

တစ္နာရီ မိုုင္ ၃၁၀ ေတာင္ ခရီးသြားတဲ့ ရထားမိုု႔ကမၻာ့အျမန္ဆံုုး က်ည္ဆံ ရထား ျဖစ္လာအံုုးမွာပါ။

လက္ရွိကေတာ့ တရုုတ္ျပည္က တစ္နာရီ ၂၆၈ မိုုင္ေျပးတဲ့ ရထားက ကမၻာ့အျမန္ဆံုုး က်ည္ဆံရထား အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ထားပါတယ္။ ဂ်ပန္ကလည္း စံခ်ိန္သစ္နဲ႔ နည္းပညာသစ္ကိုု ရထားကိုု စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္
သြားပါျပီ။ ရိုုးရိုုးသြားတဲ့ ရထားေတာင္ မဟုုတ္ေတာ့ပဲ ေရေပၚ ေပၚသလိုု ရွပ္ေျပးေလး သြားမယ့္ ရထား ျဖစ္ပါတယ္။ သံလမ္းနဲ႔ မထိသထိအေန
အထားရွိျပီး Air Resistance ကိုုခုုခုုလိုု႔ကမၻာ့အျမန္ဆံုုး က်ည္ဆံရထား ျဖစ္
လာမွာပါ။

လံုုျခံဳေရးအတြက္လည္းအျပည့္အဝ ျပဳလုုပ္ေပးထားပါတယ္။ ေလာေလာ
ဆယ္ ၁၅ မီတာ အရွည္သာ ျပဳလုုပ္ရေသးျပီး ဒီထက္ပိုုရွည္ျပီး ခရီသည္ ပိုုတင္ႏိုုင္မယ့္ အမ်ုိဳးအစားကိုု ၾကိဳးစားဖန္တီးသြားမယ္လိုု႔ဆုုိပါတယ္။

တုုိက်ိဳနဲ႔အိုုဆာကာ ျမိဳ႔ႏွစ္ခုုကိုု ဆက္သြယ္ ပိုု႔ေဆာင္ေပးမယ့္ ရထားလိုု႔ဆုုိ
ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ရထားလမ္း စနစ္ကိုုလည္း ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ခရီးသည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႔အသံုုျပဳမွုုက်ေတာ့
ေနာက္ထပ္ ၇ ႏွစ္ေလာက္ထိ အခ်ိန္ယူ ဖန္တီးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: techblog
Aung Kham (TSJ team)
TechSpace Journal
တစ္နာရီ မိုုင္ ၃၁၀ ေတာင္ ခရီးသြားတဲ့ ရထားမိုု႔ကမၻာ့အျမန္ဆံုုး က်ည္ဆံ ရထား ျဖစ္လာအံုုးမွာပါ။

လက္ရွိကေတာ့ တရုုတ္ျပည္က တစ္နာရီ ၂၆၈ မိုုင္ေျပးတဲ့ ရထားက ကမၻာ့အျမန္ဆံုုး က်ည္ဆံရထား အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ထားပါတယ္။ ဂ်ပန္ကလည္း စံခ်ိန္သစ္နဲ႔ နည္းပညာသစ္ကိုု ရထားကိုု စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္
သြားပါျပီ။ ရိုုးရိုုးသြားတဲ့ ရထားေတာင္ မဟုုတ္ေတာ့ပဲ ေရေပၚ ေပၚသလိုု ရွပ္ေျပးေလး သြားမယ့္ ရထား ျဖစ္ပါတယ္။ သံလမ္းနဲ႔ မထိသထိအေန
အထားရွိျပီး Air Resistance ကိုုခုုခုုလိုု႔ကမၻာ့အျမန္ဆံုုး က်ည္ဆံရထား ျဖစ္
လာမွာပါ။

လံုုျခံဳေရးအတြက္လည္းအျပည့္အဝ ျပဳလုုပ္ေပးထားပါတယ္။ ေလာေလာ
ဆယ္ ၁၅ မီတာ အရွည္သာ ျပဳလုုပ္ရေသးျပီး ဒီထက္ပိုုရွည္ျပီး ခရီသည္ ပိုုတင္ႏိုုင္မယ့္ အမ်ုိဳးအစားကိုု ၾကိဳးစားဖန္တီးသြားမယ္လိုု႔ဆုုိပါတယ္။

တုုိက်ိဳနဲ႔အိုုဆာကာ ျမိဳ႔ႏွစ္ခုုကိုု ဆက္သြယ္ ပိုု႔ေဆာင္ေပးမယ့္ ရထားလိုု႔ဆုုိ
ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ရထားလမ္း စနစ္ကိုုလည္း ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ခရီးသည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႔အသံုုျပဳမွုုက်ေတာ့
ေနာက္ထပ္ ၇ ႏွစ္ေလာက္ထိ အခ်ိန္ယူ ဖန္တီးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: techblog
Aung Kham (TSJ team)
TechSpace Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...