ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဗန္ေကာက္ရွိ ေနအိမ္ တစ္အိမ္တြင္ ရွားပါး ျခေသၤ့ျဖဴ ၁၄ ေကာင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ

Tuesday, 11 June 2013

ဗန္ေကာက္ရွိ ေနအိမ္ တစ္အိမ္တြင္ ရွားပါး ျခေသၤ့ျဖဴ ၁၄ ေကာင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ


Photo: ဗန္ေကာက္ရွိ ေနအိမ္ တစ္အိမ္တြင္ ရွားပါး ျခေသၤ့ျဖဴ ၁၄ ေကာင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ 
Wednesday, June 12, 2013

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ေနအိမ္ တစ္အိမ္အား ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြခဲ့ရာ ေမ်ာက္မ်ား၊ လိပ္မ်ားႏွင့္ ရွားပါးေသာ အျဖဴေရာင္ ျခေသၤ့ ၁၄ ေကာင္ အပါအဝင္ သက္ရွိ သားရဲတိရစၧာန္ ၂ဝဝ ေက်ာ္ကို

ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႕က ဇြန္ ၁ဝ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ Chatuchak ေစ်းရွိ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္ အေရာင္းဆိုင္မွ ပိုင္ရွင္တစ္ဦး အပါအဝင္ ထုိင္းအမ်ဳိးသား ႏွစ္ဦးအား သားရဲ တိရစၧာန္ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈျဖင့္ တရားစဲြဆိုထားသည္။ 

ရွားပါးေသာ ျခေသၤ့ ျဖဴမ်ားအား တိရစၧာန္႐ံုသို႔ ေရာင္းခ်ခြင့္ ပါမစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔  တရားမဝင္ တင္သြင္းလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ၎တရားခံႏွစ္ဦးက တရားမဝင္ သားရဲ တိရစၧာန္ ကုန္သြယ္မႈ  စြပ္စဲြခ်က္အား ျငင္းဆိုထားေသာ္လည္း ၎တို႔အနက္မွ တစ္ဦးသည္ တရားမဝင္ တိရစၧာန္မ်ား ကုန္ကူးမႈျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၄ ႏွစ္က တရား ရင္ဆုိင္ခဲ့ဖူးသည္ကို ရဲတပ္ဖဲြ႕ မွတ္တမ္းတြင္  ျပန္လည္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ
ထိုင္းႏိုင္ငံ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ေနအိမ္ တစ္အိမ္အား ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြခဲ့ရာ ေမ်ာက္မ်ား၊ လိပ္မ်ားႏွင့္ ရွားပါးေသာ အျဖဴေရာင္ ျခေသၤ့ ၁၄ ေကာင္ အပါအဝင္ သက္ရွိ သားရဲတိရစၧာန္ ၂ဝဝ ေက်ာ္ကို

ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႕က ဇြန္ ၁ဝ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ Chatuchak ေစ်းရွိ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္ အေရာင္းဆိုင္မွ ပိုင္ရွင္တစ္ဦး အပါအဝင္ ထုိင္းအမ်ဳိးသား ႏွစ္ဦးအား သားရဲ တိရစၧာန္ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈျဖင့္ တရားစဲြဆိုထားသည္။

ရွားပါးေသာ ျခေသၤ့ ျဖဴမ်ားအား တိရစၧာန္႐ံုသို႔ ေရာင္းခ်ခြင့္ ပါမစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တရားမဝင္ တင္သြင္းလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တရားခံႏွစ္ဦးက တရားမဝင္ သားရဲ တိရစၧာန္ ကုန္သြယ္မႈ စြပ္စဲြခ်က္အား ျငင္းဆိုထားေသာ္လည္း ၎တို႔အနက္မွ တစ္ဦးသည္ တရားမဝင္ တိရစၧာန္မ်ား ကုန္ကူးမႈျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၄ ႏွစ္က တရား ရင္ဆုိင္ခဲ့ဖူးသည္ကို ရဲတပ္ဖဲြ႕ မွတ္တမ္းတြင္ ျပန္လည္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...