ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေၾသာ္ဆုတ္စူး စားရူး

Saturday, 27 July 2013

ေၾသာ္ဆုတ္စူး စားရူး


Photo: ေၾသာ္ဆုတ္စူး စားရူး

24.7.2013 ရက္ေန႔က မေလးရွာနိုင္ငံ Kuala lipis ၿမိဳ႕ရဲ႕ Young yim တရုတ္စားေသာက္ဆိုင္က အိုဗာစေတး ခ်င္းတိုင္းရင္းသူေလး၁ေယာက္ကို ျပည့္တန္ဆာဟုစြပ္ဆြဲ ကာ Kuala lipis ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားကဖမ္းဆီးသြားပါတယ္
ရဲစခန္းေရာက္ေတာ့ ရဲစခန္းမႈးကစစ္စရာရွိတယ္ဆိုၿပီးအိမ္ေခၚသြားပါတယ္ ယေန႔ထိစခန္းျပန္မပို႔ေသးပါဘူး မေလးရွားျမန္မာလူမႈ႕ကြန္ယက္ကေတာ့ ထိုကိစၥအားအပူတျပင္းလိုက္ေနပါတယ္
ေကာင္မေလး၏ဘဝလံုၿခံဳေရးအတြက္ျပန္လႊတ္ေပးရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ရဲစခန္းတြင္ျပန္ထားေရးေသာိလည္းေကာင္းႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္
ထိုကိစၥအားျမန္မာသံရုံးအားအသိေပးထားေသာ္လည္းသံရုံနွင့္ျမန္မာသံအမတ္ဦးတင္လတ္တို႔မွတစံုတရာဝင္ေရာက္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းျမန္မာလူမႈ႕ကြန္ယက္ကေျပာပါတယ္

စိုင္းခမ္းလတ္

ေအးခ်မ္းမြန္ Credit To >Myanmar Journal< Thank
Reposted By ACM 27-7-2013
24.7.2013 ရက္ေန႔က မေလးရွာနိုင္ငံ Kuala lipis ၿမိဳ႕ရဲ႕ Young yim တရုတ္စားေသာက္ဆိုင္က အိုဗာစေတး ခ်င္းတိုင္းရင္းသူေလး၁ေယာက္ကို ျပည့္တန္ဆာဟုစြပ္ဆြဲ ကာ Kuala lipis ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားကဖမ္းဆီးသြားပါတယ္
ရဲစခန္းေရာက္ေတာ့ ရဲစခန္းမႈးကစစ္စရာရွိတယ္ဆိုၿပီးအိမ္ေခၚသြားပါတယ္ ယေန႔ထိစခန္းျပန္မပို႔ေသးပါဘူး မေလးရွားျမန္မာလူမႈ႕ကြန္ယက္ကေတာ့ ထိုကိစၥအားအပူတျပင္းလိုက္ေနပါတယ္
ေကာင္မေလး၏ဘဝလံုၿခံဳေရးအတြက္ျပန္လႊတ္ေပးရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ရဲစခန္းတြင္ျပန္ထားေရးေသာိလည္းေကာင္းႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္
ထိုကိစၥအားျမန္မာသံရုံးအားအသိေပးထားေသာ္လည္းသံရုံနွင့္ျမန္မာသံအမတ္ဦးတင္လတ္တို႔မွတစံုတရာဝင္ေရာက္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းျမန္မာလူမႈ႕ကြန္ယက္ကေျပာပါတယ္

စိုင္းခမ္းလတ္

ေအးခ်မ္းမြန္ Credit To >Myanmar Journal< Thank
Reposted By ACM 27-7-2013

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...