ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေရွးေဟာင္းေငြသတၱဳပစၥည္းမ်ားေတြ႕

Saturday, 6 July 2013

ေရွးေဟာင္းေငြသတၱဳပစၥည္းမ်ားေတြ႕


Photo: ေရွးေဟာင္းေငြသတၱဳပစၥည္းမ်ားေတြ႕

ဇူလိုင္ ၆
၃-၇-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၁၃၀ အခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္ထုိၿမိဳ႕နယ္၊ မုပၸလင္ေက်းရြာ၊ အိမ္ေတာ္ကုန္းရပ္ ကြက္ေန ေဒၚက်င္ေအး(ခ)က တုံးမ(၃၉)ႏွစ္သည္ က်န္းမာေရးမေကာင္းသျဖင့္ ဘုိတဲကုန္းရပ္ကြက္ေန ဦးသိန္းထုိက္(၂၅)ႏွစ္၏ေနအိမ္သို႔ ေဆးသြားယူၿပီးျပန္လာစဥ္

ဦးသိန္းထုိက္၏ ေနအိမ္ေရွ႕ေရေျမာင္းထဲ၌ အဖုံးမပါသည့္ေျမအုိးေဟာင္းတစ္လုံး၏ႏႈတ္ခမ္း၀ေပၚေနၿပီး အျဖဴေရာင္ သတၱဳျပား ၂ ျပား ေျမေပၚသုိ႔က်ေနသည္ကုိေတြ႕ရွိရ၍ ဦးသိန္းထုိက္၏ဇနီးျဖစ္သူ မျဖဴျဖဴ၀င္း(၂၈)ႏွစ္ ႏွင့္အတူ ေျမအုိးအား တူးေဖာ္ၾကည့္႐ႈႈရာမွ အခ်င္း ၂ စင္တီမီတာမွ ၂.၅ စင္တီမီတာခန္႔၊

အထူ ၂ မီလီမီတာခန္႔၊ ပ်မ္းမွ် ၃ ျပားလွ်င္ ၁ က်ပ္သားခန္႔ရွိ ေငြသတၱဳ ဟုယူဆရသည့္ အျဖဴေရာင္သတၱဳျပား ၂၃၂ ျပားအား ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သို႔ သတၱဳျပားမ်ားရရွိေၾကာင္း ေျပာျပခ်က္အရ မျဖဴျဖဴ၀င္း၏ေမာင္ ေက်ာ္စြာ၀င္း(၂၅)ႏွစ္ႏွင့္ ေဒၚစိန္ေအး(၆၀)ႏွစ္တုိ႔ ထပ္မံေရာက္ရွိလာၿပီး ဆက္လက္တူးေဖာ္ရာ ေက်ာ္စြာ၀င္းမွ အျဖဴေရာင္သတၱဳျပား ၂၀ ခုႏွင့္ အေလးခ်ိန္ ၇၀ က်ပ္သားခန္႔ရွိ ေငြဟုယူဆရေသာ အျဖဴေရာင္သတၱဳတုံး ၂ တုံးအား လည္းေကာင္း၊

ေဒၚစိန္ေအးမွ အေလးခ်ိန္ ၁ ပိႆာခန္႔ရွိ ေငြဟုယူဆရသည့္ အျဖဴေရာင္သတၱဳတုံး ၂ တုံးအားလည္းေကာင္း ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
အဆိုပါသတင္းအရ ၅-၇-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၄၃၀ အခ်ိန္ မုပၸပလင္ရဲကင္းရဲစခန္းမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊

မုပၸလင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕မွ သြားေရာက္စံုစမ္းရာ သတၱဳျပားမ်ား၏ပုံသ႑န္မွာ အျဖဴေရာင္ျဖစ္ၿပီး မ်က္ႏွာျပင္တစ္ဖက္တြင္ ခ႐ုသင္းပုံသ႑န္ ေဖာင္းႂကြ စက္၀ုိင္းပုံႏွင့္ ပတ္လည္တြင္ အစက္ ၂၄ စက္ပါရွိၿပီး က်န္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ဆူးခတ္အတြင္း ႀတိဂံပုံႏွင့္ အစက္လျခမ္းပုံမ်ားပါရွိေသာ ေငြေရာင္သတၱဳျပား ၂၅၂ ျပားႏွင့္ သတၱဳတုံး ၄ တုံးတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ သတၱဳပစၥည္းနမူနာရ ယူ၍ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Posted From ရဲဇာနည္
၃-၇-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၁၃၀ အခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္ထုိၿမိဳ႕နယ္၊ မုပၸလင္ေက်းရြာ၊ အိမ္ေတာ္ကုန္းရပ္ ကြက္ေန ေဒၚက်င္ေအး(ခ)က တုံးမ(၃၉)ႏွစ္သည္ က်န္းမာေရးမေကာင္းသျဖင့္ ဘုိတဲကုန္းရပ္ကြက္ေန ဦးသိန္းထုိက္(၂၅)ႏွစ္၏ေနအိမ္သို႔ ေဆးသြားယူၿပီးျပန္လာစဥ္

ဦးသိန္းထုိက္၏ ေနအိမ္ေရွ႕ေရေျမာင္းထဲ၌ အဖုံးမပါသည့္ေျမအုိးေဟာင္းတစ္လုံး၏ႏႈတ္ခမ္း၀ေပၚေနၿပီး အျဖဴေရာင္ သတၱဳျပား ၂ ျပား ေျမေပၚသုိ႔က်ေနသည္ကုိေတြ႕ရွိရ၍ ဦးသိန္းထုိက္၏ဇနီးျဖစ္သူ မျဖဴျဖဴ၀င္း(၂၈)ႏွစ္ ႏွင့္အတူ ေျမအုိးအား တူးေဖာ္ၾကည့္႐ႈႈရာမွ အခ်င္း ၂ စင္တီမီတာမွ ၂.၅ စင္တီမီတာခန္႔၊

အထူ ၂ မီလီမီတာခန္႔၊ ပ်မ္းမွ် ၃ ျပားလွ်င္ ၁ က်ပ္သားခန္႔ရွိ ေငြသတၱဳ ဟုယူဆရသည့္ အျဖဴေရာင္သတၱဳျပား ၂၃၂ ျပားအား ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သို႔ သတၱဳျပားမ်ားရရွိေၾကာင္း ေျပာျပခ်က္အရ မျဖဴျဖဴ၀င္း၏ေမာင္ ေက်ာ္စြာ၀င္း(၂၅)ႏွစ္ႏွင့္ ေဒၚစိန္ေအး(၆၀)ႏွစ္တုိ႔ ထပ္မံေရာက္ရွိလာၿပီး ဆက္လက္တူးေဖာ္ရာ ေက်ာ္စြာ၀င္းမွ အျဖဴေရာင္သတၱဳျပား ၂၀ ခုႏွင့္ အေလးခ်ိန္ ၇၀ က်ပ္သားခန္႔ရွိ ေငြဟုယူဆရေသာ အျဖဴေရာင္သတၱဳတုံး ၂ တုံးအား လည္းေကာင္း၊

ေဒၚစိန္ေအးမွ အေလးခ်ိန္ ၁ ပိႆာခန္႔ရွိ ေငြဟုယူဆရသည့္ အျဖဴေရာင္သတၱဳတုံး ၂ တုံးအားလည္းေကာင္း ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
အဆိုပါသတင္းအရ ၅-၇-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၄၃၀ အခ်ိန္ မုပၸပလင္ရဲကင္းရဲစခန္းမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊

မုပၸလင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕မွ သြားေရာက္စံုစမ္းရာ သတၱဳျပားမ်ား၏ပုံသ႑န္မွာ အျဖဴေရာင္ျဖစ္ၿပီး မ်က္ႏွာျပင္တစ္ဖက္တြင္ ခ႐ုသင္းပုံသ႑န္ ေဖာင္းႂကြ စက္၀ုိင္းပုံႏွင့္ ပတ္လည္တြင္ အစက္ ၂၄ စက္ပါရွိၿပီး က်န္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ဆူးခတ္အတြင္း ႀတိဂံပုံႏွင့္ အစက္လျခမ္းပုံမ်ားပါရွိေသာ ေငြေရာင္သတၱဳျပား ၂၅၂ ျပားႏွင့္ သတၱဳတုံး ၄ တုံးတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ သတၱဳပစၥည္းနမူနာရ ယူ၍ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Posted From ရဲဇာနည္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...