ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အေမရိကန္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္မႈ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ အြန္လိုင္းက ဇာတ္လမ္းစ

Thursday, 11 July 2013

အေမရိကန္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္မႈ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ အြန္လိုင္းက ဇာတ္လမ္းစ


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ထိမ္းျမားလက္ထပ္မႈ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔သည္ အြန္လိုင္းတြင္ေတြ႕ၿပီး ဇာတ္လမ္းစခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုဇနီးေမာင္ႏွံတို႔သည္ သာမန္ေတြ႕႐ိုးေတြ႕စဥ္ေတြ႕ဆုံၿပီး ခ်စ္ႀကိဳက္ညားခဲ့ၾကသူမ်ားထက္ အိမ္ေထာင္ေရးပိုခိုင္မာေၾကာင္း သုေတသနတစ္ခုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အြန္လိုင္းခ်ိန္းဆိုမႈသည္ ေငြေၾကးဘီလီယံႏွင့္ခ်ီၿပီး ဝင္ေငြေကာင္းသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမား သည္အထိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာေၾကာင္း
အမ်ိဳးသားအကယ္ဒမီသိပၸံဌာန သုေတသီမ်ားက ဆိုသည္။
၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း လူေပါင္း ၁၉၁၃၁ ဦးကို သုေတသနလုပ္ခဲ့ရာတြင္ အင္တာနက္ကတစ္ဆင့္ အိမ္ေထာက္ဖက္ရွာျခင္းကို ပိုၿပီးသေဘာက်ေၾကာင္းကို ခ်ီကာဂို တကၠသိုလ္စိတ္ပညာသုေတသနဌာန အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဂၽြန္ ကာစီေရာ့ပိုကေျပာၾကားခဲ့သည္။
နာမည္ေက်ာ္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ခ်ိန္းေတြ႕ဆုံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ eHarmony.com သည္ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ လပ္ထပ္သြားသူ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းတြင္ ခ်ိန္းေတြ႕သူအမ်ားစုမွာ အသက္ ၃၀ မွ ၄၉ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားစုမွာ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကာစီေရာ့ပိုကဆိုသည္။
အြန္လိုင္းတြင္ မေတြ႕ဆုံပဲ ျပင္ပတြင္ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သူမ်ားတြင္ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ လုပ္ငန္း ခြင္မွတစ္ဆင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွ သူငယ္ခ်င္မ်ား ေအာင္သြယ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ကာ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ဘားႏွင့္ ကလပ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး၊ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယင္းသုေတသနအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 Category: ေမာကၡႏုိင္ငံတကာသတင္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...