ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လသားအရြယ္ ကေလးငယ္ေလး အေရးေပၚေဆးကုသမႈ ခံယူရန္လိုအပ္

Sunday, 18 August 2013

လသားအရြယ္ ကေလးငယ္ေလး အေရးေပၚေဆးကုသမႈ ခံယူရန္လိုအပ္


Photo: လသားအရြယ္ ကေလးငယ္ေလး အေရးေပၚေဆးကုသမႈ ခံယူရန္လိုအပ္
Sunday, August 18, 2013

ဒီတစ္လသားေလး ကေတာ့တကယ္ကုိကံဆုိးရွာသူေလးပါ။ မိခင္ျဖစ္ျဖစ္သူ
မခ်ိဳၿပံဳးသူ႔ကုိ ေမြးဖြားစဥ္က ေမြးရာပါစအုိႀကီးေနတာေၾကာင့္ အရပ္လက္သည္ကမေမြးဖြားရဲေတာ့တာေၾကာင့္ ကေလးကုိယ္တပုိင္းထြက္ တန္းလန္းနဲ႔ ႐ြာငံေဆးရုံကုိ ေထာ္လာဂ်ီနဲ႔ ေျပးရတာပါ။႐ြာငံေဆ
ရုံမွာ ေမြးဖြားၿပီးေပမယ့္ ေမြးရာပါစအုိႀကီးတာက ပုိဆုိး႐ႊားလာတာေၾကာင့္ ႐ႊာကလူေတြ စုေဆာင္းေပးလုိက္တဲ့ေငြေလးနဲ႔မႏၲေလးေဆးရုံ ကုိလာတက္ၾကတာပါ။

ကေလးဟာခြဲစိတ္ဖုိ႔လုိၿပီး မိဘေတြကေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ အခက္
အခဲျဖစ္ေနရပါတယ္။ မိဘေတြကေတာ့အေဖ ကုိေအာင္ဆန္းဝင္း အေမ မခ်ိဳၿပံဳးပအုိဝ္တုိင္းရင္းသားေတြပါ။ ေနတာကေတာ့ ႐ႊာငံၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံပင္ေက်း႐ႊာျဖစ္ပါတယ္။ 

ကေလးက မႏၲေလး ကုတင္ ၅၅၀ဆန္႔ ကေလးေဆးရုံ သစ္ ခြဲစိတ္ရုံ( ၂ )မွာပါ။ One To One စုေပါင္းကူညီ
ေရးအေနနဲ႔ မနက္ျဖန္သြားေရာက္ကူညီဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ 

သဒါၵတရားထက္သန္တဲ့သူမ်ားသြားေရာက္ကူညီေပးႏုိင္ဖုိ႔တင္ျပလုိက္ရပါ
တယ္။

Kayan Times
Shan News
ဒီတစ္လသားေလး ကေတာ့တကယ္ကုိကံဆုိးရွာသူေလးပါ။ မိခင္ျဖစ္ျဖစ္သူ
မခ်ိဳၿပံဳးသူ႔ကုိ ေမြးဖြားစဥ္က ေမြးရာပါစအုိႀကီးေနတာေၾကာင့္ အရပ္လက္သည္ကမေမြးဖြားရဲေတာ့တာေၾကာင့္ ကေလးကုိယ္တပုိင္းထြက္ တန္းလန္းနဲ႔ ႐ြာငံေဆးရုံကုိ ေထာ္လာဂ်ီနဲ႔ ေျပးရတာပါ။႐ြာငံေဆ
ရုံမွာ ေမြးဖြားၿပီးေပမယ့္ ေမြးရာပါစအုိႀကီးတာက ပုိဆုိး႐ႊားလာတာေၾကာင့္ ႐ႊာကလူေတြ စုေဆာင္းေပးလုိက္တဲ့ေငြေလးနဲ႔မႏၲေလးေဆးရုံ ကုိလာတက္ၾကတာပါ။

ကေလးဟာခြဲစိတ္ဖုိ႔လုိၿပီး မိဘေတြကေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ အခက္
အခဲျဖစ္ေနရပါတယ္။ မိဘေတြကေတာ့အေဖ ကုိေအာင္ဆန္းဝင္း အေမ မခ်ိဳၿပံဳးပအုိဝ္တုိင္းရင္းသားေတြပါ။ ေနတာကေတာ့ ႐ႊာငံၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံပင္ေက်း႐ႊာျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးက မႏၲေလး ကုတင္ ၅၅၀ဆန္႔ ကေလးေဆးရုံ သစ္ ခြဲစိတ္ရုံ( ၂ )မွာပါ။ One To One စုေပါင္းကူညီ
ေရးအေနနဲ႔ မနက္ျဖန္သြားေရာက္ကူညီဖုိ႔ ရွိပါတယ္။

သဒါၵတရားထက္သန္တဲ့သူမ်ားသြားေရာက္ကူညီေပးႏုိင္ဖုိ႔တင္ျပလုိက္ရပါ
တယ္။

Kayan Times
Shan News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...