ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အျပာရုပ္ရွင္ မင္းသမီးမ်ားမွာ ျပည့္တန္ဆာ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆန္နီမွေျပာ

Saturday, 10 August 2013

အျပာရုပ္ရွင္ မင္းသမီးမ်ားမွာ ျပည့္တန္ဆာ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆန္နီမွေျပာ


Photo: အျပာရုပ္ရွင္ မင္းသမီးမ်ားမွာ ျပည့္တန္ဆာ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆန္နီမွေျပာ
 
  
မိမိတို့ အျပာရုပ္ရွင္ မင္းသမီးမ်ားသည္ ျပည့္တန္ဆာမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း နာမည္ေက်ာ္ အျပာမင္းသမီး တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆန္နီလီယြန္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ဆန္နီသည္ အိႏၵိယ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္တြင္ အျပာမင္းသမီး တစ္ဦးအျဖစ္ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။
သူမက ေငြေၾကးေၾကာင့္ အျပာရုပ္ရွင္မင္းသမီးတစ္ဦး ျဖစ္လာေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ေသာ္လည္း အျခားေသာ ျပည့္တန္ဆာဆန္ဆန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကို လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ “အိႏၵိယမွာေတာ့ အျပာရုပ္ရွင္ေတြအတြက္ ရိုက္ကူးေပးတဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းမ်ိဳး မရွိေလာက္ပါဘူး။ အဲဒီက လူေတြက ဒီလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကိုေတာင္ ေသခ်ာ သိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ြန္မအေနနဲ့ ဒီလုပ္ငန္းမွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္း က်ြန္မရဲ့ ရုပ္ရွင္ေတြကို Onlineမွာ ေရာင္းခ်တဲ့အခါမွာပါ ေဝစုရရွိပါတယ္။ ဒါဟာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုပါ။ ျပည့္တန္ဆာ အလုပ္နဲ့ ကြဲျပားပါတယ္။
က်ြန္မအေနနဲ့ ျပင္ပေလာကနဲ့ ပတ္သက္တာေတြအတြက္ ခ်ဳပ္တီးထားရတာေတြ အမ်ားႀကီးပါ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆန္နီသည္ အိႏၵိယ Bigg Bossအစီအစဉ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သူမ၏ အလုပ္အကိုင္ သည္ သီးျခားရႈေထာင့္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ရပ္တည္ေနသည္ကို နားလည္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုသြား ခဲ့သည္။
By Dailymail
newmyanmarpyi
မိမိတို့ အျပာရုပ္ရွင္ မင္းသမီးမ်ားသည္ ျပည့္တန္ဆာမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း နာမည္ေက်ာ္ အျပာမင္းသမီး တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆန္နီလီယြန္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ဆန္နီသည္ အိႏၵိယ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္တြင္ အျပာမင္းသမီး တစ္ဦးအျဖစ္ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။
သူမက ေငြေၾကးေၾကာင့္ အျပာရုပ္ရွင္မင္းသမီးတစ္ဦး ျဖစ္လာေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ေသာ္လည္း အျခားေသာ ျပည့္တန္ဆာဆန္ဆန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကို လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ “အိႏၵိယမွာေတာ့ အျပာရုပ္ရွင္ေတြအတြက္ ရိုက္ကူးေပးတဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းမ်ိဳး မရွိေလာက္ပါဘူး။ အဲဒီက လူေတြက ဒီလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကိုေတာင္ ေသခ်ာ သိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ြန္မအေနနဲ့ ဒီလုပ္ငန္းမွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္း က်ြန္မရဲ့ ရုပ္ရွင္ေတြကို Onlineမွာ ေရာင္းခ်တဲ့အခါမွာပါ ေဝစုရရွိပါတယ္။ ဒါဟာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုပါ။ ျပည့္တန္ဆာ အလုပ္နဲ့ ကြဲျပားပါတယ္။
က်ြန္မအေနနဲ့ ျပင္ပေလာကနဲ့ ပတ္သက္တာေတြအတြက္ ခ်ဳပ္တီးထားရတာေတြ အမ်ားႀကီးပါ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆန္နီသည္ အိႏၵိယ Bigg Bossအစီအစဉ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သူမ၏ အလုပ္အကိုင္ သည္ သီးျခားရႈေထာင့္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ရပ္တည္ေနသည္ကို နားလည္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုသြား ခဲ့သည္။
By Dailymail
newmyanmarpyi

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...