ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ (၁၅-၈-၂ဝ၁၃ မွ ၂၁-၈-၂ဝ၁၃ ) ေဟာစတမ္း

Friday, 16 August 2013

ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ (၁၅-၈-၂ဝ၁၃ မွ ၂၁-၈-၂ဝ၁၃ ) ေဟာစတမ္း


တနဂၤေႏြ
ေကာင္းေသာ အေျပာင္းအလဲ ရွိမည္။ မိတ္ေကာင္းမ်ားထံမွ အေထာက္ အကူရမည္။ အတိုက္အခံၾကားမွ တိုးတက္မည္။ အေပ်ာက္အရွ မ်ားတတ္ သည္။ ေငြေၾကး လက္လြန္တတ္သည္။ ေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာ ကိစၥမ်ား ဆံုးခန္း မတုိင္မီ ရပ္တန္႕သြားတတ္သည္။ လက္လြန္ထားေသာ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းအတြက္စကားေျပာဆို ရေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ယၾတာ-ေမြးေန႔တြင္ အုန္းသီးစိတ္ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလၤာ
သူတစ္ပါးအေပၚ ယံုစားလြန္း၍ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္တတ္သည္။ ဒုကၡေပးေသာ သူမ်ားၾကားမွ တိုတးက္မႈရွာရမည္။ စကားမတည္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။ အလုပ္လုပ္ရင္း ေငြလက္လြန္တတ္သည္။ အတိတ္ကာလအတန္ၾကာ ယံုၾကည္စြာ ဆက္ဆံခဲ့ေသာသူမွ မိမိအေပၚ ဒုကၡေပးျခင္းႀကံဳမည္။
ယၾတာ ။ ။ ယၾတာ - ေမြးေန႔တြင္ ၾကာဆန္ခ်က္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂၤါ
အေႏွာင့္အယွက္ အခက္အခဲမ်ားကို ထိုးေဖာက္၍ တိုးတက္ေသာ အေျခ အေနေကာင္းကုိ ရရွိမည္။ မိမိအေပၚ ဒုကၡေပးေသာသူမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ႏုိင္ သည္။ ျဖစ္ေပၚေနေသာအေျခအေနကုိအသံုးခ်ၿပီး တိုးတက္မႈရရွိမည္။ အဖ်က္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည့္ၾကားမွ ထုိးေဖာက္တုိးတက္မည္။ ေငြျမႇဳပ္ႏွံ၍ အက်ဳိး ရွိမည္။ အလုပ္မရွိသူ အလုပ္ရမည္။ လုပ္ငန္းရွိသူ တိုးတက္မည္။ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းအဆင္ေျပမည္။
ယၾတာ ။ ။ ယၾတာ - ေမြးေန႔တြင္ စံပယ္ပန္း ၃ ကံုး ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး
ေဝးကြာေနေသာသူမ်ားႏွင့္ ျပည္လည္ဆံုစည္းမည္။ ခက္ခဲေသာျပႆနာ မ်ား ျပန္လည္ေျဖရွင္းရမည္။ ရန္အတုိက္အခံမ်ားၾကားမွ တိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ ရရွိမည္။ အၿပိဳင္အဆုိင္ မည္မွ်ရွိေစ အဆံုးပုိင္းတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ အေနအထား ႀကံဳေတြ႕ရပါမည္။ စိတ္ကူးသစ္ႏွင့္လုပ္ကုိင္ျခင္း မွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္ ရရွိမည္။
ယၾတာ ။ ။ ယၾတာ - ေမြးေန႔တြင္ အဝါေရာင္ပန္းပြင့္မ်ား ဘုရားပန္း ကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု
အခက္အခဲမ်ား ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္။ လူယံုထား၍ မရေသး ပါ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သစ္ ခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ကုိင္လိုက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားေသာ တိုးတက္မႈေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ သူတစ္ပါးႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားေသာ အက်ဳိးဆက္ ရရွိမည္။ ႐ုတ္တရက္ ေပၚလာေသာ အေျခအေနကုိ အသံုးခ်ၿပီး တိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ရရွိမည္။ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရးတြင္ ကံေကာင္း ေသာအေနအထားရွိပါသည္။
ယၾတာ ။ ။ ယၾတာ-ေမြးေန႕ညေနပုိင္းတြင္ ေရႊရင္ေအးဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး
အေျပာင္းအလဲရွိမည္။ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း အကူအညီရမည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လုပ္ကုိင္သည္မ်ားမွ ထူးျခားေသာ အက်ဳိးဆက္ရရွိမည္။ ေငြေၾကး လာေရာက္ေခ်းငွားသူမ်ား ရွိမည္။ ေပးလိုက္ပါက ေသခ်ာေပါက္ ဆံုးမည္။ မိသားစုတြင္လည္း သားခ်င္းေဆြမ်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ စကားမ်ားရျခင္း၊ စိတ္ပင္ပန္းရျခင္းမ်ား ရွိမည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ားအဖုိ႕ မထင္မွတ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားမွ ရည္ရြယ္ထားသည္ထက္ပိုေသာ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရရွိမည္။
ယၾတာ ။ ။ ယၾတာ - ေမြးေန႔တြင္ မုန္႕ဖက္ထုပ္ ဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ
စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ကံျမင့္မားျခင္းမ်ား စုေပါင္းျဖစ္ ေပၚမည္။ ရန္အခက္အခဲအားလံုးကုိ ေျဖရွင္းပယ္ရွားႏုိင္မည္။ သူတစ္ပါး တား ဆီးေနသည့္ၾကားမွ ဇြတ္ေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာ ကိစၥမ်ား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းလာ မည္။ အလုပ္ကိစၥ၊ စီးပြားေရးကိစၥတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရလင့္ကစား အုိးအိမ္ကိစၥ၊ မိသားစုေရးရာမ်ားတြင္ကား အဆင္မေျပျခင္းမ်ား ရွိမည္။ ျပႆနာမ်ား လိုက္ လံေျဖရွင္းရမည္။ အေပါင္းအသင္းမ်ားသည္လည္း အက်ဳိးေပးျခင္း မရွိ။
ယၾတာ ။ ။ ယၾတာ - ေမြးေန႔တြင္ သစ္ခြပန္းေရာင္စံု ဘုရားကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန
ေျပာင္းလဲျခင္းေနာက္မွ တိုးတက္ျခင္း ျဖစ္ထြန္းမည္။ တစ္ခုထက္မက ေသာ အလုပ္မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္ကုိင္၍ တက္လမ္းရရွိမည္။ စိတ္ကူး ထားသည္မ်ားကို ရဲရဲတင္းတင္း ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ေငြေၾကးပစၥည္း မ်ား လက္လႊဲလက္ေျပာင္းျပဳရာတြင္ အထူးသတိရွိရမည္။ အမွားအယြင္းမ်ား ျခင္း၊ ျပန္လည္ေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကံဳႏုိင္သည္။ မလုိအပ္ေသာ စကားမ်ား ေျပာရတတ္သည္။ ေငြေၾကး၊ စရန္ေပးေခ်ျခင္းမ်ား အေလာတႀကီး မလုပ္သင့္။
ယၾတာ ။ ။ ယၾတာ - ေမြးေန႔တြင္ ေထာပတ္သီးေဖ်ာ္ရည္ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

စံဇာဏီဘုိ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...