ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျပည္တြင္ ၁၅၀၀ တန္ GSM ၁၄၀၀၀၀ ေပါက္

Friday, 16 August 2013

ျပည္တြင္ ၁၅၀၀ တန္ GSM ၁၄၀၀၀၀ ေပါက္

Photo: ျပည္တြင္ ၁၅၀၀ တန္ GSM ၁၄၀၀၀၀ ေပါက္
*****************************

ျပည္ၿမိဳ႔အတြင္း႐ွိ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ တန္ဖိုးနည္း GSM ႏွင့္ CDMA ကတ္မ်ားကို ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ေန႔မွစ၍ မဲစနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရာ GSM Sim Card တစ္ကတ္လွ်င္ ျပင္ပေပါက္ေစ်း က်ပ္ တစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္အထိ ႐ွိၿပီး CDMA Sim Card တစ္ကတ္လွ်င္ က်ပ္႐ွစ္ေသာင္းခြဲ႐ွိေၾကာင္းသတင္းရ႐ွိပါသည္။ “ျပင္ပေပါက္ေစ်းနဲ႔ဝယ္ေရာင္းလုပ္တဲ့ဆိုင္ေတြ႐ွိတယ္။ တန္ဖိုးနည္း GSM ဆို တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေလာက္နဲ႔ဝယ္တယ္။ ေရာင္းေတာ့ တစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္နဲ႔ေရာင္းတယ္။ နာမည္ေပါက္နဲ႔ နာမည္မေပါက္တာ ငါးေထာင္ေလာက္ကြာတယ္လို႔သိရတယ္” ဟုေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။ တန္ဖိုးနည္း Sim Card မဲမေပါက္ေသာ္လည္း လိုအပ္သျဖင့္ ျပင္ပေပါက္ေစ်းျဖင့္ပင္ ဝယ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ား႐ွိေနေၾကာင္း၊ ယခုအႀကိမ္ခ်ထားေပးသည့္ တန္ဖိုးနည္း Sim Card အေရအတြက္မွာ နည္းသျဖင့္ မဲေပါက္သူလည္းနည္းေၾကာင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာခြဲတမ္းရ႐ွိသူမ်ားလည္း ျပည္လည္ေရာင္းခ်ေလ့႐ွိေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။

ေဇာ္မင္းထိုက္
Pyay City

ျပည္ၿမိဳ႔အတြင္း႐ွိ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ တန္ဖိုးနည္း GSM ႏွင့္ CDMA ကတ္မ်ားကို ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ေန႔မွစ၍ မဲစနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရာ GSM Sim Card တစ္ကတ္လွ်င္ ျပင္ပေပါက္ေစ်း က်ပ္ တစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္အထိ ႐ွိၿပီး CDMA Sim Card တစ္ကတ္လွ်င္ က်ပ္႐ွစ္ေသာင္းခြဲ႐ွိေၾကာင္းသတင္းရ႐ွိပါသည္။ “ျပင္ပေပါက္ေစ်းနဲ႔ဝယ္ေရာင္းလုပ္တဲ့ဆိုင္ေတြ႐ွိတယ္။ တန္ဖိုးနည္း GSM ဆို တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေလာက္နဲ႔ဝယ္တယ္။ ေရာင္းေတာ့ တစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္နဲ႔ေရာင္းတယ္။ နာမည္ေပါက္နဲ႔ နာမည္မေပါက္တာ ငါးေထာင္ေလာက္ကြာတယ္လို႔သိရတယ္” ဟုေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။ တန္ဖိုးနည္း Sim Card မဲမေပါက္ေသာ္လည္း လိုအပ္သျဖင့္ ျပင္ပေပါက္ေစ်းျဖင့္ပင္ ဝယ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ား႐ွိေနေၾကာင္း၊ ယခုအႀကိမ္ခ်ထားေပးသည့္ တန္ဖိုးနည္း Sim Card အေရအတြက္မွာ နည္းသျဖင့္ မဲေပါက္သူလည္းနည္းေၾကာင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာခြဲတမ္းရ႐ွိသူမ်ားလည္း ျပည္လည္ေရာင္းခ်ေလ့႐ွိေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။

ေဇာ္မင္းထိုက္
Pyay City

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...