ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: VIPခရီးစဥ္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးအင္တာနာျပင္စဥ္ သံုးဘီးသမားမ်ား တစ္ဦး ဓာတ္လိုက္ေသဆံုး

Saturday, 17 August 2013

VIPခရီးစဥ္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးအင္တာနာျပင္စဥ္ သံုးဘီးသမားမ်ား တစ္ဦး ဓာတ္လိုက္ေသဆံုး


Photo: VIPခရီးစဥ္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးအင္တာနာျပင္စဥ္ သံုးဘီးသမားမ်ား
တစ္ဦး ဓာတ္လိုက္ေသဆံုး
Saturday, August 17, 2013

ယမန္ေန႔ေန႔လည္ ၁း၂၀နာရီ အခ်ိန္တြင္ လားရိႈးယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ရံုး၀န္း အတြင္း၌ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္လိုက္ ေသဆံုးမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ၎ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ရံုးမွ သိရသည္။

လားရိႈးယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ ဌာနသည္ VIP-ခရီးစဥ္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး အင္တာနာတိုင္အား ျပင္ဆင္ရန္ နဂိုမူလ တပ္ဆင္ထားေသာ ဆက္သြယ္ေရး
အင္တာနာ သံပိုက္လံုးအား ျဖဳတ္ကာ အသစ္တိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ရန္အတြက္
သုံးဘီးယာဥ္ေမာင္း သမားမ်ားကို အခေၾကးေငြေပး၍ အကူအညီေတာင္းခံ
ျပဳလုပ္ခိုင္းရာမွ ယခုကဲ့သို႔ ဓါတ္လိုက္ေသဆံုး ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေပေလးဆယ္ေက်ာ္ျမင့္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး အင္တာနာတိုင္သည္ ၎ယာဥ္ထိန္းရံုး၀န္းတြင္းရွိ သရက္ပင္ အနီးတြင္ ရိွၿပီး အမ်ားျပည္သူသြား ကားလမ္းေဘးရိွ ဗို႔အားျမင့္ လ်ွပ္စစ္ႀကိဳးတန္းနွင့္လည္း ကပ္လ်ွက္
ရိွေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သံုးဘီးယာဥ္ေမာင္းသမား (၃)ဦးသည္ ခါးလည္၌ သံပိုက္ဆက္ မူလီနပ္ကိုျဖဳတ္ရင္း တစ္ဦးက ပိုက္လံုးကို ဆြဲခၽြတ္ရာ အားမနိုင္ဘဲ လမ္းေဘးအနီးရိွ ဗို႔အားျမင့္ဓါတ္ႀကိဳးတန္းေပၚသို႔ လွဲက် ဓါတ္လိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နွစ္ဦးမွာ ေအာက္သို႔ ျပဳတ္က်၍ သိတိေမ့သြားေၾကာင္း၊ ယာဥ္ထိန္းရဲမွ EPC-ဌာနသို႔ ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားကာ EPC-မွ အခ်ိန္မီ မီး ျဖတ္ေပး၍ ဓါတ္လိုက္ေနသူ ေ၀ယံမင္း ဆိုသူမွာ ေအာက္သို႔ ျပဳတ္က်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔(၃)ဦးအား အေရးေပၚ ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ ေဆးကုသေသာ္လည္း
ေသဆံုးသြားေၾကာင္း၊ က်န္နွစ္ဦးမွာ ေခါင္း၊ ေျခ၊ လက္ဒဏ္ရာမ်ား ရသြားေၾကာင္း အသက္မစိုးရိမ္ရ အေနအထားရိွေၾကာင္း လားရိႈး ျပည္သူ႔
ေဆးရံုမွ သိရသည္။

ေသဆံုးသူသည္ အသက္(၂၄)နွစ္ရိွၿပီး လားရိႈးၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္(၉)၊ နယ္ေျမ
(၁၁)တြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ၿပီး က်န္နွစ္ဦးအနက္ ဒဏ္ရာရ ေအာင္ကို၀င္းမွာ အသက္(၃၂)နွစ္၊ ရပ္ကြက္(၄)၊ နယ္ေျမ(၁၆)မွျဖစ္ၿပီး က်န္ဒဏ္ရာရသူ
တစ္ဦး ေဇာ္လတ္ဆိုသူမွာ ရပ္ကြက္(၁)တြင္ ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း ရဲစခန္းမွ သိရသည္။

ေသဆံုးသူနွင့္ ပတ္သက္၍ လားရိႈးယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔မွ သၿဂၤိဳလ္စရိတ္မ်ား အကုန္အက်ခံကာကူညီေပးေၾကာင္း၊ေသဆံုးသူ၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း
ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒဏ္ရာရ က်န္နွစ္ဦးကို
လည္းေဆးရံုတက္ေရာက္ ကုသခြင့္ စရိတ္မ်ားကို ၎ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တာ၀န္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ေသဆံုးသူနွင့္ ဒဏ္ရာရ ကာယကံရွင္မ်ားဘက္မွ သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လားရိႈးၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ေသမႈေသခင္းအရ (ပ)၁၁/၂၀၁၃ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ထားေၾကာင္း ၎ရဲစခန္းမွ သိရသည္။

ထြန္းထြန္း
The Myanma Age

ယမန္ေန႔ေန႔လည္ ၁း၂၀နာရီ အခ်ိန္တြင္ လားရိႈးယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ရံုး၀န္း အတြင္း၌ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္လိုက္ ေသဆံုးမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ၎ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ရံုးမွ သိရသည္။

လားရိႈးယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ ဌာနသည္ VIP-ခရီးစဥ္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး အင္တာနာတိုင္အား ျပင္ဆင္ရန္ နဂိုမူလ တပ္ဆင္ထားေသာ ဆက္သြယ္ေရး
အင္တာနာ သံပိုက္လံုးအား ျဖဳတ္ကာ အသစ္တိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ရန္အတြက္
သုံးဘီးယာဥ္ေမာင္း သမားမ်ားကို အခေၾကးေငြေပး၍ အကူအညီေတာင္းခံ
ျပဳလုပ္ခိုင္းရာမွ ယခုကဲ့သို႔ ဓါတ္လိုက္ေသဆံုး ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေပေလးဆယ္ေက်ာ္ျမင့္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး အင္တာနာတိုင္သည္ ၎ယာဥ္ထိန္းရံုး၀န္းတြင္းရွိ သရက္ပင္ အနီးတြင္ ရိွၿပီး အမ်ားျပည္သူသြား ကားလမ္းေဘးရိွ ဗို႔အားျမင့္ လ်ွပ္စစ္ႀကိဳးတန္းနွင့္လည္း ကပ္လ်ွက္
ရိွေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သံုးဘီးယာဥ္ေမာင္းသမား (၃)ဦးသည္ ခါးလည္၌ သံပိုက္ဆက္ မူလီနပ္ကိုျဖဳတ္ရင္း တစ္ဦးက ပိုက္လံုးကို ဆြဲခၽြတ္ရာ အားမနိုင္ဘဲ လမ္းေဘးအနီးရိွ ဗို႔အားျမင့္ဓါတ္ႀကိဳးတန္းေပၚသို႔ လွဲက် ဓါတ္လိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နွစ္ဦးမွာ ေအာက္သို႔ ျပဳတ္က်၍ သိတိေမ့သြားေၾကာင္း၊ ယာဥ္ထိန္းရဲမွ EPC-ဌာနသို႔ ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားကာ EPC-မွ အခ်ိန္မီ မီး ျဖတ္ေပး၍ ဓါတ္လိုက္ေနသူ ေ၀ယံမင္း ဆိုသူမွာ ေအာက္သို႔ ျပဳတ္က်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔(၃)ဦးအား အေရးေပၚ ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ ေဆးကုသေသာ္လည္း
ေသဆံုးသြားေၾကာင္း၊ က်န္နွစ္ဦးမွာ ေခါင္း၊ ေျခ၊ လက္ဒဏ္ရာမ်ား ရသြားေၾကာင္း အသက္မစိုးရိမ္ရ အေနအထားရိွေၾကာင္း လားရိႈး ျပည္သူ႔
ေဆးရံုမွ သိရသည္။

ေသဆံုးသူသည္ အသက္(၂၄)နွစ္ရိွၿပီး လားရိႈးၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္(၉)၊ နယ္ေျမ
(၁၁)တြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ၿပီး က်န္နွစ္ဦးအနက္ ဒဏ္ရာရ ေအာင္ကို၀င္းမွာ အသက္(၃၂)နွစ္၊ ရပ္ကြက္(၄)၊ နယ္ေျမ(၁၆)မွျဖစ္ၿပီး က်န္ဒဏ္ရာရသူ
တစ္ဦး ေဇာ္လတ္ဆိုသူမွာ ရပ္ကြက္(၁)တြင္ ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း ရဲစခန္းမွ သိရသည္။

ေသဆံုးသူနွင့္ ပတ္သက္၍ လားရိႈးယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔မွ သၿဂၤိဳလ္စရိတ္မ်ား အကုန္အက်ခံကာကူညီေပးေၾကာင္း၊ေသဆံုးသူ၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း
ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒဏ္ရာရ က်န္နွစ္ဦးကို
လည္းေဆးရံုတက္ေရာက္ ကုသခြင့္ စရိတ္မ်ားကို ၎ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တာ၀န္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ေသဆံုးသူနွင့္ ဒဏ္ရာရ ကာယကံရွင္မ်ားဘက္မွ သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လားရိႈးၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ေသမႈေသခင္းအရ (ပ)၁၁/၂၀၁၃ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ထားေၾကာင္း ၎ရဲစခန္းမွ သိရသည္။

ထြန္းထြန္း
The Myanma Age

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...