ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ရြာသားပခုံးေပၚခြစီးၿပီး ေရလႊမ္းမိုးရာေဒသသို႔သြားခဲ့ေသာ တ႐ုတ္အရာရွိ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရ

Tuesday, 15 October 2013

ရြာသားပခုံးေပၚခြစီးၿပီး ေရလႊမ္းမိုးရာေဒသသို႔သြားခဲ့ေသာ တ႐ုတ္အရာရွိ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရ

 

တ႐ုတ္ျပည္ေရလႊမ္းမိုးရာ ေနရာျဖစ္ေသာ Zhejiang ျပည္ နယ္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာေသာ တ႐ုတ္နိုင္ငံသားအရာရွိတစ္ဦး သည္ ရြာသားမ်ား၏ ပခုံးေပၚ ခြစီးၿပီး လွည့္လည္ၾကည့္ရႈေနသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ား အြန္လိုင္းတြင္ေပၚ ထြက္လာသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားေဒါ သထြက္ခဲ့ၾကရေၾကာင္း ေအာက္ တိုဘာ၁၄ရက္ မီဒီယာသတင္း မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါဓာတ္ပုံမ်ားသည္ တိုင္ဖြန္းဖီတို တိုက္ခတ္ၿပီးခ်ိန္က Sina Weibo
ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာန သတင္းမ်ား အရ သိရသည္။ အဆိုပါအရာရွိသည္ တန္ ဖိုးႀကီးဖိနပ္စီးထားသျဖင့္ ရြာသား မ်ားပခုံးတြင္ ခြစီးလာျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၎သည္ Sanqishi ၿမိဳ႕နယ္ အနီးရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး႐ုံးခန္း ၏ ဒါရိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ထို အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕က ၎ ကို ရာထူးမွရပ္နားလိုက္သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရသည္။ ထိုအရာရွိ၏တန္ဖိုးႀကီး ဖိနပ္ကိုခၽြတ္ၿပီး ေျခဗလာျဖင့္ လမ္း ေလၽွာက္ခိုင္းသည္ထက္ ရြာသား မ်ားပခုံးထက္တြင္ ခြစီးလၽွင္ ပို ေကာင္းမည္ဟု ရြာသားမ်ားကို တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရ သည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမ်ားကို တရားဝင္ၿဖိဳ ခြင္းလ်က္ရွိေသာ ပါတီတစ္ခုျဖစ္ ရာ အင္တာနက္သည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ သားမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားအမ်ား ဆုံးသိရွိနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

                                                                                               [ ေပက်င္း ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ၊ Ref- Reuters ]

                                                                                   Yangon Media Group


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...