ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၁၄-၁၁-၂ဝ၁၃ မွ ၂ဝ-၁၁-၂ဝ၁၃ ) ေဟာစတမ္း

Thursday, 14 November 2013

ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၁၄-၁၁-၂ဝ၁၃ မွ ၂ဝ-၁၁-၂ဝ၁၃ ) ေဟာစတမ္း


တနဂၤေႏြ
မေတာ္တဆ ထိရွမႈ အထူးဂ႐ုစိုက္ပါ။ ကုိယ္တိုင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစု တြင္လည္းေကာင္း က်န္းမာေရးအညံ့ရွိမည္။ ေငြလာေခ်းသူေပၚက ဆံုးမည္။ အနီးကပ္ေျပာစကားကုိ ယံုစားမိေသာေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွားယြင္းတတ္သည္။ သူတစ္ပါး မလုပ္ဝံ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား မိမိလုပ္၍ အက်ဳိးရွိမည္။ အလိုရွိရာ ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ ေႏွာင့္ယွက္လာသူမ်ားအား ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္။ ျပႆနာျဖစ္က ေျဖရွင္းရခက္တတ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ၾကယ္တာရာပန္း ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလၤာ
အေရးႀကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ ေကာင္းေသာအေျပာင္း အလဲမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ မျဖစ္မေနလုပ္၍ အဆံုးတြင္ေအာင္ျမင္မည္။ ေနရာ ထုိင္ခင္းကိစၥ အေျပာင္းအလဲရွိမည္။ မထင္မွတ္ဘဲ အိမ္ျပင္ရမည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အလုပ္အကုိင္ႀကီး စတင္ရမည္။ စိတ္ကူးမထားဘဲ ခရီးသြားရျခင္း ႀကံဳမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ႀကံရည္ဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂၤါ
မွန္းထားသည္မ်ား တလြဲတေခ်ာ္ျဖစ္ၿပီးမွ အဆင္ေျပမည္။ စကားမတည္ သူမ်ား၊ ေတြေဝဒြိဟျဖစ္တတ္သူမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေနရ၍ ထင္သေလာက္ ခရီး မေရာက္။ တစ္ခုထက္ပုိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္။ ပ်ဳိရြယ္ သူမ်ား စန္းပြင့္မည္။ စုေပါင္းလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳိးေပးသည္။ အာမခံ ျခင္း၊ တာဝန္ယူျခင္းမ်ား တတ္အားသမွ် ေလွ်ာ့ပါ။ ပုိက္ဆံေပ်ာက္တတ္သည္။ သူတစ္ပါးကိစၥမ်ားအၾကား ညပ္သြားတတ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ လီလီပန္း ဘုရားကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး
အလံုးစံုေအာင္ျမင္ျခင္း၊ တိုးတက္ျခင္းမ်ား ရွိမည္။ ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္သတင္း စကားမ်ား၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနေသာကာလ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းမရွိသူ လုပ္ငန္းရ၍ ရွိသူတုိးတက္မည္။ ႐ုတ္တရက္ ေပၚလာသည့္ အခြင့္အေရးအေပၚ စနစ္တက်ယူ၍ တိုးတက္မႈမ်ား ဖန္တီးႏုိင္သည္။ လူမႈေရးအေႏွာင့္အယွက္မ်ား အထူးသတိရွိရမည္။ အခက္အခဲမ်ားရွိက ေနာက္မဆုတ္ပါႏွင့္။ စိတ္ရွည္စြာ ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ပါက ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ခေရညြန္႕ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု
ရင္းႏွီးေသာသူမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ ၾကန္႕ၾကာေနေသာ ရပုိင္ခြင့္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ရႏုိင္ေသာ အေနအထား ရွိပါသည္။ ဦးတည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ မတူေသာသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ကာလအတန္ၾကာ ေဝး ကြာေနေသာသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုစည္းမည္။ ခရီးကိစၥ၊ ေနရာေျပာင္းကိစၥမ်ား ေျပာဆုိ ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ စိတ္ညစ္စရာမ်ား ႀကံဳၿပီးမွ လုိရာေအာင္ ျမင္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕ညေနပုိင္းတြင္ ေမၿမိဳ႕ပန္း ဘုရားကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး
အလံုးစံုေကာင္းျခင္းဘက္သုိ႕ ဦးတည္ေနမည္။ ေငြေၾကးကိစၥ၊ လုပ္ငန္းကိစၥ မ်ား ေဆာင္ရြက္အက်ဳိးေပးမည္။ စိတ္ကူးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုပ္စီးပြားကိစၥ မ်ားကုိ လက္ေတြ႕ေပါင္းစပ္၍ ထူးျခားစြာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ကာလ ျဖစ္သည္။ ခရီးကိစၥ အဆင္ေျပမည္။ သတိႏွင့္ အရာရာေဆာင္ရြက္ပါ။ အနည္းငယ္အေႏွာင့္အယွက္ ရွိမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ေထာပတ္သီး ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ
အလုပ္အႀကံအစည္ ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြေၾကး ကံေကာင္းမည္။ စီးပြား တက္မည္။ လူယံုထား၍ မရ။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ မိမိတြင္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးစရာမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ မူလ လုပ္ေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖီၿပီး လုပ္ပါ။ ဆႏၵရွိသည့္ ကိစၥအား ႏႈတ္မွ ဖြင့္မေျပာဘဲ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာလုပ္ပါ။ အိမ္အနီးအပါး ၌ျဖစ္ေစ၊ ေဆြမ်ဳိးတို႕၌ျဖစ္ေစ ကေလးမီးဖြားျခင္း ႀကံဳမည္။ ထုိကေလးကုိ သြား ေရာက္ၾကည့္႐ႈရင္း ေပါင္ဒါဘူးေပးပါ။ ထူးျခားစြာ ကံေကာင္းမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ နဂါးေမာက္သီး ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန
အလြန္သတိရွိရမည္။ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ဝန္းရံေနသည္။ ႀကိဳတင္တြက္ ဆထားျခင္း မရွိသည့္ ျပႆနာမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေျဖရွင္းရမည္။ ဟန္ေဆာင္ ၾ<ြကားဝါသူမ်ား၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ လြန္ကဲသူမ်ား၏ အေႏွာင့္အယွက္ ႀကံဳရတတ္သည္။ ခုိက္ရန္ျဖစ္သည္မ်ား ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းရျခင္း ႀကံဳမည္။ ကုိယ့္ကိစၥမဟုတ္ဘဲ ပါမိ၊ ေျပာမိ၍ ေျဖရွင္း၍မဆံုး ျဖစ္မည္။ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ျမႇဳပ္ႏွံျခင္း မျပဳသင့္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ အထည္ေဟာင္း စြန္႕ပါ။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...