ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဂီတအစည္းအရံုးဥကၠ႒နွင့္သဘင္အစည္းအရံုးအတြင္းေရးမွဴးတို ့၏ သားျဖစ္သူသ႐ုပ္ေဆာင္ ႀတီကို(၃၃ႏွစ္)

Thursday, 14 November 2013

ဂီတအစည္းအရံုးဥကၠ႒နွင့္သဘင္အစည္းအရံုးအတြင္းေရးမွဴးတို ့၏ သားျဖစ္သူသ႐ုပ္ေဆာင္ ႀတီကို(၃၃ႏွစ္)


Photo: ဂီတအစည္းအရံုးဥကၠ႒နွင့္သဘင္အစည္းအရံုးအတြင္းေရးမွဴးတို ့၏
သားျဖစ္သူသ႐ုပ္ေဆာင္ ႀတီကို(၃၃ႏွစ္)
Friday, November 15, 2013 

ဂီတအစည္းအရံုးဥကၠ႒ဦးတင္ဦးေလးနွင့္သဘင္အစည္းအရံုးအတြင္းေရးမွဴး
ဆိုဗီယက္ျပန္ေဒၚႏြဲ ့ႏြဲ ့စန္းတို ့၏သားျဖစ္သူသ႐ုပ္ေဆာင္ ႀတီကိုသည္...
၁၃.၁၁.၂၀၁၃ ရက္ေန ့ေန ့လည္(၁)နာရီ(၅၀)မိနစ္တြင္ဆံုးပါးသြားခဲ့ရာ
၁၅.၁၁.၂၀၁၃ရက္ေန ့နံနက္(၁၁)ေန ့တြင္ေရေ၀းသုႆန္၌ စ်ာပန အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့သည္။

Photo credit-၀ဏၰေက်ာ္
Popular Journal
ဂီတအစည္းအရံုးဥကၠ႒ဦးတင္ဦးေလးနွင့္သဘင္အစည္းအရံုးအတြင္းေရးမွဴး
ဆိုဗီယက္ျပန္ေဒၚႏြဲ ့ႏြဲ ့စန္းတို ့၏သားျဖစ္သူသ႐ုပ္ေဆာင္ ႀတီကိုသည္...
၁၃.၁၁.၂၀၁၃ ရက္ေန ့ေန ့လည္(၁)နာရီ(၅၀)မိနစ္တြင္ဆံုးပါးသြားခဲ့ရာ
၁၅.၁၁.၂၀၁၃ရက္ေန ့နံနက္(၁၁)ေန ့တြင္ေရေ၀းသုႆန္၌ စ်ာပန အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့သည္။

Photo credit-၀ဏၰေက်ာ္
Popular Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...