ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ကၽြဲကူးေက်းရြာတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အသတ္ခံရ

Monday, 16 December 2013

ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ကၽြဲကူးေက်းရြာတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အသတ္ခံရ


Photo: ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ကၽြဲကူးေက်းရြာတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အသတ္ခံရ
****************************************
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄)ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းပိုင္းတြင္ ၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ စႏၵာ၀တ္ေက်းရြာအုပ္စု ၊ ကြ်ဲကူးေက်းရြာ ၊ ကြၽဲကူး (၁၀၁) တပ္ဦးေက်ာင္းအနီးတြင္ အသက္(၄၀)ေက်ာ္ခန္႔ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ သတ္ခံရေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္ ၊

ေသဆံုးသူ အမ်ိဳးသမီးအား မည္သည္႔ ၊ မည္ပံုေသဆံုးျခင္းကို မသိရွိရေသးပဲ ၊ ေဒသခံမ်ားေျပာျပခ်က္အရ မူဒိန္းက်င္႔ခံရႏိုင္ေၾကာင္းေျပာ
ဆိုေနၾကၿပီး ၊ ထိုေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ ကြ်ဲကူးေက်းရြာ ရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ရဲမ်ားမွ လာေရာက္စစ္ေဆးသြားခဲ႔ၿပီး ၊

ၿမိတ္ အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုရွိ ရင္ခြဲရံုသို႔ ေပးပို႔လိုက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိတ္အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုမွ နီးစပ္သည္႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ
သိရသည္ ။

Posted From ၿမိတ္ ၿပည္သူသတင္းစကား
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄)ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းပိုင္းတြင္ ၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ စႏၵာ၀တ္ေက်းရြာအုပ္စု ၊ ကြ်ဲကူးေက်းရြာ ၊ ကြၽဲကူး (၁၀၁) တပ္ဦးေက်ာင္းအနီးတြင္ အသက္(၄၀)ေက်ာ္ခန္႔ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ သတ္ခံရေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္ ၊

ေသဆံုးသူ အမ်ိဳးသမီးအား မည္သည္႔ ၊ မည္ပံုေသဆံုးျခင္းကို မသိရွိရေသးပဲ ၊ ေဒသခံမ်ားေျပာျပခ်က္အရ မူဒိန္းက်င္႔ခံရႏိုင္ေၾကာင္းေျပာ
ဆိုေနၾကၿပီး ၊ ထိုေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ ကြ်ဲကူးေက်းရြာ ရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ရဲမ်ားမွ လာေရာက္စစ္ေဆးသြားခဲ႔ၿပီး ၊

ၿမိတ္ အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုရွိ ရင္ခြဲရံုသို႔ ေပးပို႔လိုက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိတ္အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုမွ နီးစပ္သည္႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ
သိရသည္ ။

Posted From ၿမိတ္ ၿပည္သူသတင္းစကား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...