ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ပရိသတ္တစ္ဦးကုိ လက္ထပ္ခြင့္ ကူညီေတာင္းခံေပးခဲ့သည့္ ဂ်က္စတင္

Tuesday, 17 December 2013

ပရိသတ္တစ္ဦးကုိ လက္ထပ္ခြင့္ ကူညီေတာင္းခံေပးခဲ့သည့္ ဂ်က္စတင္


Photo: ပရိသတ္တစ္ဦးကုိ လက္ထပ္ခြင့္ ကူညီေတာင္းခံေပးခဲ့သည့္ ဂ်က္စတင္
Tuesday, December 17, 2013

20/20 Experience ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ က်င္းပေသာ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ဂ်က္စတင္၏ ပရိသတ္ တစ္ဦးက မိမိ၏ ခ်စ္သူအား လက္ထပ္ခြင့္ ေတာင္းရန္အတြက္ ပါဝင္ကူညီေပးပါရန္ ကမာၻေက်ာ္ အဆိုေတာ္ မင္းသားကို ပန္ၾကားထားခဲ့

ဂ်က္စတင္ တင္းဘားလိတ္ခ္ အေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ အစီအစဥ္ တစ္ခုကို ရပ္တန္႔ကာ ၎၏ ပရိသတ္ တစ္ဦးအတြက္ Romaticဆန္ဆန္ အခိုက္အတန္႔ေလး ျဖစ္လာေစရန္ ကူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ကုန္က ကန္တက္ကီရွိ လူးဝစ္ဗီးလ္တြင္ ဂ်က္စတင္သည္ အမာခံ ပရိသတ္ (၂၂၀၀၀)ေက်ာ္ေရွ႕၌ သီခ်င္းသီဆို ေဖ်ာ္ေျဖေနခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မူ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ရုတ္တရက္ ရပ္တန္႔ကာ ပရိသတ္ စံုတြဲတစ္တြဲကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ 20/20 Experience ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ က်င္းပေသာ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ဂ်က္စတင္၏ ပရိသတ္ တစ္ဦးက မိမိ၏ ခ်စ္သူအား လက္ထပ္ခြင့္ ေတာင္းရန္အတြက္ ပါဝင္ကူညီေပးပါရန္ ကမာၻေက်ာ္ အဆိုေတာ္ မင္းသားကို ပန္ၾကားထားခဲ့သည္။

ယင္းကို ဂ်က္စတင္က လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ကတိျပဳကာ The Girl သီခ်င္းကို သီဆိုၿပီးေနာက္ ပြဲကို ေခတၱရပ္နားၿပီး ေဂ်ာ့ရွ္ကလီမြန္စ္ကို စင္ျမင့္ေပၚ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေဂ်ာ့ရွ္က ခ်စ္သူ ကင္မ္မာတင္ကို လက္ထပ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုသည္ကို အျခားေသာ ပရိသတ္မ်ားႏွင့္အတူ ဂ်က္စတင္ကိုယ္တိုင္ ေကာင္းခ်ီးေပး လက္ခုပ္တီးခဲ့သည္။ ဂ်က္စတင္က ေဂ်ာ့ရွ္ကို ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးရင္း "ေဂ်ာ့ရွ္က ကၽြန္ေတာ့္ကို ဖုန္းႀကိဳေခၚထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူက ခင္ဗ်ားတို႔ေရွ႕မွာ တစ္ခုခု ေျပာစရာ ရွိေနတယ္"ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကင္မ္သည္ ထိုသို႔ လက္ထပ္ခြင့္ ေတာင္းခံရျခင္းကို အလြန္အံ့ဩ ၾကည္ႏူးခဲ့ေၾကာင္း ဖြင့္ဟခဲ့သည္။ သူမသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စင္ျမင့္ေနာက္ဘက္၌ ဂ်က္စတင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ရခဲ့ေသးသည္။ "သူက သိပ္ကို လူႀကီးလူေကာင္း ဆန္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကို ကူညီမယ္လုိ႔ ေဂ်ာ့ရွ္ကို ကတိေပးထားခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုးကိုလည္း ေအးေအးေဆးေဆး အခ်ိန္ေပး စကားေျပာၿပီး ဂုဏ္ျပဳပါတယ္လုိ႔လည္း ေျပာသြားပါေသးတယ္"ဟု ကင္မ္က ေျပာၾကားသြားသည္။

Planet Myanmar Network20/20 Experience ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ က်င္းပေသာ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ဂ်က္စတင္၏ ပရိသတ္ တစ္ဦးက မိမိ၏ ခ်စ္သူအား လက္ထပ္ခြင့္ ေတာင္းရန္အတြက္ ပါဝင္ကူညီေပးပါရန္ ကမာၻေက်ာ္ အဆိုေတာ္ မင္းသားကို ပန္ၾကားထားခဲ့

ဂ်က္စတင္ တင္းဘားလိတ္ခ္ အေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ အစီအစဥ္ တစ္ခုကို ရပ္တန္႔ကာ ၎၏ ပရိသတ္ တစ္ဦးအတြက္ Romaticဆန္ဆန္ အခိုက္အတန္႔ေလး ျဖစ္လာေစရန္ ကူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ကုန္က ကန္တက္ကီရွိ လူးဝစ္ဗီးလ္တြင္ ဂ်က္စတင္သည္ အမာခံ ပရိသတ္ (၂၂၀၀၀)ေက်ာ္ေရွ႕၌ သီခ်င္းသီဆို ေဖ်ာ္ေျဖေနခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မူ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ရုတ္တရက္ ရပ္တန္႔ကာ ပရိသတ္ စံုတြဲတစ္တြဲကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ 20/20 Experience ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ က်င္းပေသာ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ဂ်က္စတင္၏ ပရိသတ္ တစ္ဦးက မိမိ၏ ခ်စ္သူအား လက္ထပ္ခြင့္ ေတာင္းရန္အတြက္ ပါဝင္ကူညီေပးပါရန္ ကမာၻေက်ာ္ အဆိုေတာ္ မင္းသားကို ပန္ၾကားထားခဲ့သည္။

ယင္းကို ဂ်က္စတင္က လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ကတိျပဳကာ The Girl သီခ်င္းကို သီဆိုၿပီးေနာက္ ပြဲကို ေခတၱရပ္နားၿပီး ေဂ်ာ့ရွ္ကလီမြန္စ္ကို စင္ျမင့္ေပၚ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေဂ်ာ့ရွ္က ခ်စ္သူ ကင္မ္မာတင္ကို လက္ထပ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုသည္ကို အျခားေသာ ပရိသတ္မ်ားႏွင့္အတူ ဂ်က္စတင္ကိုယ္တိုင္ ေကာင္းခ်ီးေပး လက္ခုပ္တီးခဲ့သည္။ ဂ်က္စတင္က ေဂ်ာ့ရွ္ကို ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးရင္း "ေဂ်ာ့ရွ္က ကၽြန္ေတာ့္ကို ဖုန္းႀကိဳေခၚထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူက ခင္ဗ်ားတို႔ေရွ႕မွာ တစ္ခုခု ေျပာစရာ ရွိေနတယ္"ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကင္မ္သည္ ထိုသို႔ လက္ထပ္ခြင့္ ေတာင္းခံရျခင္းကို အလြန္အံ့ဩ ၾကည္ႏူးခဲ့ေၾကာင္း ဖြင့္ဟခဲ့သည္။ သူမသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စင္ျမင့္ေနာက္ဘက္၌ ဂ်က္စတင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ရခဲ့ေသးသည္။ "သူက သိပ္ကို လူႀကီးလူေကာင္း ဆန္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကို ကူညီမယ္လုိ႔ ေဂ်ာ့ရွ္ကို ကတိေပးထားခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုးကိုလည္း ေအးေအးေဆးေဆး အခ်ိန္ေပး စကားေျပာၿပီး ဂုဏ္ျပဳပါတယ္လုိ႔လည္း ေျပာသြားပါေသးတယ္"ဟု ကင္မ္က ေျပာၾကားသြားသည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...