ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကုမၸဏီပိုင္ေငြမ်ားခိုးယူသူကို ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးအေရးယူ

Tuesday, 25 February 2014

ကုမၸဏီပိုင္ေငြမ်ားခိုးယူသူကို ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးအေရးယူ


Photo: ကုမၸဏီပိုင္ေငြမ်ားခိုးယူသူကို ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးအေရးယူ

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅

၂၀.၂.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ၁၇၃၀ အခ်ိန္ အလုံၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္မင္းရပ္ကြက္၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ေရႊဇမၺဴဒိပ္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီရုံးခန္းရွိ
ေငြထည့္ဘီဒိုအတြင္း ကုမၸဏီပိုင္ေငြက်ပ္(၁၀)သိန္းအား ေသာ့ခတ္
သိမ္းထားခဲ့ရာ ၂၁.၂.၂၀၁၄ရက္ေန႔ ၀၈၃၀အခ်ိန္တြင္ ရုံးခန္းအ၀င္တံခါး၊ အတြင္းခန္းအ၀င္တံခါးႏွင့္ ေငြထည့္ဘီဒိုေသာ့မ်ား ပ်က္စီးမႈမရွိဘဲ
ေငြက်ပ္(၁၀)သိန္းအနက္(၈)သိန္းက်ပ္မွာေပ်ာက္ဆုံးေန၍ ခိုးယူသူအား
ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးရန္ ကုမၸဏီလက္ေထာက္ေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေဌးေဇာ္မွတိုင္တန္းသျဖင့္ အလုံၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ) ၅၁/၂၀၁၄၊ 
ပုဒ္မ ၃၈၀ ျဖင့္အမႈဖြင့္ၿပီး တရားခံေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိေရး 
စုံစမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အလုံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အမႈမွတရားခံအား 
ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ စုံစမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ 
၂၀.၂.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ၂၃၃၀ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ အခင္းျဖစ္ကုမၸဏီရုံးခန္းသို႔ အဆိုပါကုမၸဏီ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုဒ္မန္ေနဂ်ာ မင္းမင္းဟိန္းမွာ လာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၎အားမသကၤာဖြယ္အေထာက္အထားမ်ား
ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ရာမွ ၎တြင္ရွိေနေသာ ေသာ့မ်ားကို အသံုးျပဳ၀င္ေရာက္ကာ  ေငြထည့္ဘီဒိုအတြင္းမွေငြက်ပ္(၈)သိန္းအားခိုးယူ
ခဲ့ေၾကာင္းေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႕ေပၚေပါက္သျဖင့္ မင္းမင္းဟိန္းထံမွ ခိုးယူရရွိေသာေငြမ်ားျဖင့္ ၀ယ္ယူထားေသာ တက္ပလက္(၁)လံုး၊ လက္ဆဲြအိတ္(၁)လံုး၊
ေက်ာပိုးအိတ္(၁)လံုးႏွင့္ က်န္ေငြ(၅၁၁၀၀၀)က်ပ္၊ ခိုယူရာတြင္အသံုးျပဳ ခဲ့သည့္ ေသာ့(၅)ေခ်ာင္းတို႔အား ျပန္လည္သိမ္းဆည္းခဲ့ကာ အမႈျဖင့္ ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
၂၀.၂.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ၁၇၃၀ အခ်ိန္ အလုံၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္မင္းရပ္ကြက္၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ေရႊဇမၺဴဒိပ္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီရုံးခန္းရွိ
ေငြထည့္ဘီဒိုအတြင္း ကုမၸဏီပိုင္ေငြက်ပ္(၁၀)သိန္းအား ေသာ့ခတ္
သိမ္းထားခဲ့ရာ ၂၁.၂.၂၀၁၄ရက္ေန႔ ၀၈၃၀အခ်ိန္တြင္ ရုံးခန္းအ၀င္တံခါး၊ အတြင္းခန္းအ၀င္တံခါးႏွင့္ ေငြထည့္ဘီဒိုေသာ့မ်ား ပ်က္စီးမႈမရွိဘဲ
ေငြက်ပ္(၁၀)သိန္းအနက္(၈)သိန္းက်ပ္မွာေပ်ာက္ဆုံးေန၍ ခိုးယူသူအား
ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးရန္ ကုမၸဏီလက္ေထာက္ေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေဌးေဇာ္မွတိုင္တန္းသျဖင့္ အလုံၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ) ၅၁/၂၀၁၄၊
ပုဒ္မ ၃၈၀ ျဖင့္အမႈဖြင့္ၿပီး တရားခံေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိေရး
စုံစမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အလုံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အမႈမွတရားခံအား
ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ စုံစမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ
၂၀.၂.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ၂၃၃၀ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ အခင္းျဖစ္ကုမၸဏီရုံးခန္းသို႔ အဆိုပါကုမၸဏီ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုဒ္မန္ေနဂ်ာ မင္းမင္းဟိန္းမွာ လာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၎အားမသကၤာဖြယ္အေထာက္အထားမ်ား
ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ရာမွ ၎တြင္ရွိေနေသာ ေသာ့မ်ားကို အသံုးျပဳ၀င္ေရာက္ကာ ေငြထည့္ဘီဒိုအတြင္းမွေငြက်ပ္(၈)သိန္းအားခိုးယူ
ခဲ့ေၾကာင္းေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႕ေပၚေပါက္သျဖင့္ မင္းမင္းဟိန္းထံမွ ခိုးယူရရွိေသာေငြမ်ားျဖင့္ ၀ယ္ယူထားေသာ တက္ပလက္(၁)လံုး၊ လက္ဆဲြအိတ္(၁)လံုး၊
ေက်ာပိုးအိတ္(၁)လံုးႏွင့္ က်န္ေငြ(၅၁၁၀၀၀)က်ပ္၊ ခိုယူရာတြင္အသံုးျပဳ ခဲ့သည့္ ေသာ့(၅)ေခ်ာင္းတို႔အား ျပန္လည္သိမ္းဆည္းခဲ့ကာ အမႈျဖင့္ ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...