ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျပည္တြင္းဆရာဝန္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ခြဲစိတ္ကုသ ေပးခဲ့သည့္ ေျခေလးေခ်ာင္းပါကေလးငယ္ ေနရပ္သို႔ က်န္းမာစြာျပန္ၿပီ

Wednesday, 19 March 2014

ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျပည္တြင္းဆရာဝန္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ခြဲစိတ္ကုသ ေပးခဲ့သည့္ ေျခေလးေခ်ာင္းပါကေလးငယ္ ေနရပ္သို႔ က်န္းမာစြာျပန္ၿပီ


Photo: ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျပည္တြင္းဆရာဝန္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ခြဲစိတ္ကုသ ေပးခဲ့သည့္ ေျခေလးေခ်ာင္းပါကေလးငယ္ ေနရပ္သို႔ က်န္းမာစြာျပန္ၿပီ

Wednesday, March 19, 2014

ရွမ္းျပည္နယ္မွ ေျခေထာက္ေလးေခ်ာင္းပါ ကေလးငယ္ကို လူေကာင္းပကတိျဖစ္ေအာင္ ျပည္တြင္းဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕က ရန္ကင္းကေလးေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ေအာင္ျမင္စြာခြဲစိတ္ ကုသမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆင့္ ၄ ဆင့္ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီး ဒုတိယအဆင့္၌ အခ်ိန္ ၁ဝ နာရီေက်ာ္ ယူခဲ့ရေသာ ယင္းခြဲစိတ္မႈမွာ ျမန္မာ့ေဆးပညာ ေလာက၌ အခ်ိန္အၾကာဆံုးႏွင့္ ပထမဦးဆံုး ခြဲစိတ္မႈတစ္ခုလည္းျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္မွာက်န္းမာစြာျဖင့္ ေဆး႐ံုမွဆင္းသြားၿပီဟု သိရသည္။
ခြဲစိတ္မႈတြင္ ပါဝင္သူ ရန္ကင္းကေလးေဆး႐ံု အုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္ျမင့္လြင္က ''ရင္ခ်င္းဆက္ စတာေတြကို ခြဲစိတ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးေပမယ့္ ေျခေထာက္အပိုပါတာကို 
ခြဲစိတ္တာက ဒါပထမဦးဆံုးပါပဲ''ဟုေျပာသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္ထဲမွ လြယ္မြတ္ေက်းရြာ တြင္ ေနထိုင္သည့္ ေတာင္သူမိသားစုမွ ေမြးဖြားလာေသာ အဆိုပါ ကေလးငယ္မွာ မိန္းကေလးျဖစ္ ၿပီး ခြဲစိတ္မႈကို ၿပီးခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက ရန္ကင္းေဆး႐ံုတြင္ စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ဟု ေဆး႐ံုမွတ္တမ္းမ်ား အရ သိရသည္။
ရန္ကင္းေဆး႐ံုသို႔ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေမလထဲတြင္ ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ၁၁ လ ေက်ာ္အၾကာ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ယင္းက ေလးငယ္၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန ကို ေစာင့္ၾကည့္၍ စိတ္ခ်ရသည့္အတြက္ ၂ဝ၁၄ မတ္လထဲတြင္ ေဆး႐ံုမွ ဆင္းခြင့္ ျပဳလုိက္ေၾကာင္း ရန္ကင္းကေလးေဆး႐ံု က အတည္ျပဳ ေျပာသည္။ ယင္းကေလးငယ္ကို သံုးလသား 
အရြယ္တြင္ လိြဳင္လင္ခ႐ိုင္ ေဆး႐ံုသို႔တင္ခဲ့ၿပီး ထိုမွ ေတာင္ႀကီးေဆး႐ံုသို႔ ဆက္တင္ကာၿပီးမွ ရန္ကင္းေဆး႐ံုသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ခြဲစိတ္စဥ္ ေဆး႐ံုတြင္ ပ႐ိုဂ်က္တာျဖင့္ တုိက္႐ိုက္ျပသေပးခဲ့သည္။ ေငြေၾကးကူညီသူ ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ''ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕ကေန 
ပို႔လိုက္လို႔ သိရတဲ့အတြက္ တာဝန္ယူေပးတာပါ''ဟု ေျပာ သည္။ ယင္းကေလးငယ္ကဲ့သုိ႔ အလားတူ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းအပိုပါေသာ ဒိုက္ဦးမွ ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္လည္း ရန္ကင္း ေဆး႐ံုသို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။
Popular
ရွမ္းျပည္နယ္မွ ေျခေထာက္ေလးေခ်ာင္းပါ ကေလးငယ္ကို လူေကာင္းပကတိျဖစ္ေအာင္ ျပည္တြင္းဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕က ရန္ကင္းကေလးေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ေအာင္ျမင္စြာခြဲစိတ္ ကုသမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆင့္ ၄ ဆင့္ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီး ဒုတိယအဆင့္၌ အခ်ိန္ ၁ဝ နာရီေက်ာ္ ယူခဲ့ရေသာ ယင္းခြဲစိတ္မႈမွာ ျမန္မာ့ေဆးပညာ ေလာက၌ အခ်ိန္အၾကာဆံုးႏွင့္ ပထမဦးဆံုး ခြဲစိတ္မႈတစ္ခုလည္းျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္မွာက်န္းမာစြာျဖင့္ ေဆး႐ံုမွဆင္းသြားၿပီဟု သိရသည္။
ခြဲစိတ္မႈတြင္ ပါဝင္သူ ရန္ကင္းကေလးေဆး႐ံု အုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္ျမင့္လြင္က ''ရင္ခ်င္းဆက္ စတာေတြကို ခြဲစိတ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးေပမယ့္ ေျခေထာက္အပိုပါတာကို
ခြဲစိတ္တာက ဒါပထမဦးဆံုးပါပဲ''ဟုေျပာသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္ထဲမွ လြယ္မြတ္ေက်းရြာ တြင္ ေနထိုင္သည့္ ေတာင္သူမိသားစုမွ ေမြးဖြားလာေသာ အဆိုပါ ကေလးငယ္မွာ မိန္းကေလးျဖစ္ ၿပီး ခြဲစိတ္မႈကို ၿပီးခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက ရန္ကင္းေဆး႐ံုတြင္ စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ဟု ေဆး႐ံုမွတ္တမ္းမ်ား အရ သိရသည္။
ရန္ကင္းေဆး႐ံုသို႔ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေမလထဲတြင္ ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ၁၁ လ ေက်ာ္အၾကာ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ယင္းက ေလးငယ္၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန ကို ေစာင့္ၾကည့္၍ စိတ္ခ်ရသည့္အတြက္ ၂ဝ၁၄ မတ္လထဲတြင္ ေဆး႐ံုမွ ဆင္းခြင့္ ျပဳလုိက္ေၾကာင္း ရန္ကင္းကေလးေဆး႐ံု က အတည္ျပဳ ေျပာသည္။ ယင္းကေလးငယ္ကို သံုးလသား
အရြယ္တြင္ လိြဳင္လင္ခ႐ိုင္ ေဆး႐ံုသို႔တင္ခဲ့ၿပီး ထိုမွ ေတာင္ႀကီးေဆး႐ံုသို႔ ဆက္တင္ကာၿပီးမွ ရန္ကင္းေဆး႐ံုသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ခြဲစိတ္စဥ္ ေဆး႐ံုတြင္ ပ႐ိုဂ်က္တာျဖင့္ တုိက္႐ိုက္ျပသေပးခဲ့သည္။ ေငြေၾကးကူညီသူ ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ''ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕ကေန
ပို႔လိုက္လို႔ သိရတဲ့အတြက္ တာဝန္ယူေပးတာပါ''ဟု ေျပာ သည္။ ယင္းကေလးငယ္ကဲ့သုိ႔ အလားတူ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းအပိုပါေသာ ဒိုက္ဦးမွ ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္လည္း ရန္ကင္း ေဆး႐ံုသို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။
Popular

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...