ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေတာင္အေမရိကမွထူးဆန္းေျခတံရွည္သတၲဝါ

Tuesday, 17 June 2014

ေတာင္အေမရိကမွထူးဆန္းေျခတံရွည္သတၲဝါ


Photo: ေတာင္အေမရိကမွထူးဆန္းေျခတံရွည္သတၲဝါ

ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ အေကာင္ပါပဲ။ သူက ဝံပုေလြမဟုတ္ ပါဘူး။ ေျမေခြးလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ သမင္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ သမင္နဲ႔ ဝံပုေလြ ဆက္ထားတဲ့ အေကာင္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။

ေတာင္အေမရိကန္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္း မ်ားစြာ ကတည္းက အသက္ရွင္ ေနထိုင္ေနတဲ့ အေကာင္မ်ား ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ရုတ္တရက္ ျမင္လိုက္ရရင္ ဘာေကာင္မွန္း မသိေအာင္ကို ထူးဆန္း ေနမွာပါ။ အေကာင္အေရအတြက္ နည္းျပီး ေတာင္ အေမရိက ေတာနက္ေတြထဲမွာ ေနထိုင္က်က္စားပါတယ္။

အနီးစပ္ဆံုးအေနနဲ႔ ဝံပုေလြတို႔လို Canidae မ်ိဳးစိတ္ဝင္မို႔လို ေျခတံရွည္ ဝံပုေလြလို႔ အမည္မဲ့ေခၚပါေသးတယ္။ Maned Wolf လို႔ လည္း ေခၚဆုိ ပါတယ္။ Maned Wolf ဟာ ကမၻာဦး တိရစၦာန္မ်ား စာရင္းမွာ ပါဝင္ျပီး ကမၻာ့အရွားပါးဆံုး တိိရစၦာန္မ်ား မ်ိဳးစိတ္မ်ားထဲမွာ တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္း တင္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

credit to ရိုးရာေလး
Admin Zay layပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ အေကာင္ပါပဲ။ သူက ဝံပုေလြမဟုတ္ ပါဘူး။ ေျမေခြးလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ သမင္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ သမင္နဲ႔ ဝံပုေလြ ဆက္ထားတဲ့ အေကာင္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။

ေတာင္အေမရိကန္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္း မ်ားစြာ ကတည္းက အသက္ရွင္ ေနထိုင္ေနတဲ့ အေကာင္မ်ား ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ရုတ္တရက္ ျမင္လိုက္ရရင္ ဘာေကာင္မွန္း မသိေအာင္ကို ထူးဆန္း ေနမွာပါ။ အေကာင္အေရအတြက္ နည္းျပီး ေတာင္ အေမရိက ေတာနက္ေတြထဲမွာ ေနထိုင္က်က္စားပါတယ္။

အနီးစပ္ဆံုးအေနနဲ႔ ဝံပုေလြတို႔လို Canidae မ်ိဳးစိတ္ဝင္မို႔လို ေျခတံရွည္ ဝံပုေလြလို႔ အမည္မဲ့ေခၚပါေသးတယ္။ Maned Wolf လို႔ လည္း ေခၚဆုိ ပါတယ္။ Maned Wolf ဟာ ကမၻာဦး တိရစၦာန္မ်ား စာရင္းမွာ ပါဝင္ျပီး ကမၻာ့အရွားပါးဆံုး တိိရစၦာန္မ်ား မ်ိဳးစိတ္မ်ားထဲမွာ တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္း တင္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

credit to ရိုးရာေလး
Admin Zay lay

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...