ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အိႏၵိယ ရဲစခန္းတခုအတြင္း အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆး

Friday, 13 June 2014

အိႏၵိယ ရဲစခန္းတခုအတြင္း အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆး


Photo: အိႏၵိယ ရဲစခန္းတခုအတြင္း အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆး
Friday, June 13, 2014

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လူမႈေရးအေျခအေန ေျပာင္းလဲေနခ်ိန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေဘးကင္းေရးအတြက္ ႏိုုင္ငံလံုုးအဆင့္ စကားရည္လုုေနခ်ိန္မွာ ဥတာပရာဒက္ရွ္႕ျပည္နယ္အတြင္း ရဲအရာရွိ ၄ ေယာက္က အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ကို ရဲစခန္းအတြင္း အုုပ္စုုလိုုက္ မုုဒိမ္းက်င့္ခံရတယ္ဆိုုတဲ့တိုုင္ခ်က္ကိုု စံုုစမ္းစစ္ေဆးေနတယ္လိုု႔ ရဲမွဴးတေယာက္က ဇြန္ ၁၁ ရက္ေန႔က ေျပာပါတယ္။ဟာမီယာပါခရိုုင္မွာ ပစၥတိုုေသနတ္ကိုုင္ေဆာင္မႈနဲ႔ အဖမ္းခံေနရတဲ့ ခင္ပြန္းသည္ကိုု ျပန္လႊတ္ေပးဖိုု႔အမ်ိဳးသမီးတေယာက္က ရဲစခန္းကိုု သြားေျပာခ်ိန္မွာ ခုုလိုု ျဖစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရဲမွဴး ဗီေက ရွိတ္ခါက ဒီစြပ္စြဲခ်က္ကိုု မွတ္ပံုုတင္ထားေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာဆိုုပါတယ္။

မုုဒိမ္းက်င့္ခံရတယ္ဆိုုသူ အမ်ိဳးသမီးေကတာ့ ရဲေတြက လာဘ္ေငြ ေတာင္းၿပီး သူက ေပးဖိုု႔ ျငင္းဆန္ခဲ့တယ္လိုု႔ ဆိုုပါတယ္။

ဒုုရဲအုုပ္ ရာဟူးလ္ပန္ေဒးက ည ၁၁ နာရီေလာက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိခ်ိန္မွာ ရဲစခန္းထဲက အခန္းတခန္းထဲ ေခၚသြားၿပီး မုုဒိမ္းက်င့္ခဲ့တာလိုု႔ အမ်ိဳးသမီးက ေျပာပါတယ္။

ဒီအမႈေၾကာင့္ ရဲစခန္းမွဴးကိုု ဖမ္းဆီးထားခဲ့ၿပီး တျခားနယ္ေျမခံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၃ ေယာက္ကိုုေတာ့ တာ၀န္က ဖယ္ရွားခဲ့တယ္လိုု႔ အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။

ျပည္နယ္တြင္း မုုဒိမ္းမႈနဲ႔ လူသတ္မႈေတြအပါအ၀င္ ဥပေဒနဲ႔ အာဏာတည္မႈ ယိုုယြင္းခ်က္ေတြအတြက္ ျပည္နယ္အစိုုးရကိုု ျဖဳတ္ခ်ထားခ်ိန္မွာ ခုုလိုု ျဖစ္ပြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိႏၵိယႏိုုင္ငံတြင္း ပ်မ္းမွ် ၂၁ မိနစ္တိုုင္းမွာ မုုဒိမ္းမႈတရပ္ ျဖစ္ပြားေနတယ္လိုု႔ တရား၀င္ကိန္းဂဏန္းေတြက ဆုုိပါတယ္။

မုုဒိမ္းမႈတိုုင္းကိုု တုုိင္ၾကားတာလည္း မဟုုတ္သလိုု တိုုင္ၾကားမႈကိုု သင့္ေတာ္ေအာင္ မစစ္ေဆးတာလည္း မၾကာခဏ ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္လိုု႔ လူ႔အခြင့္အေရးအုုပ္စုုေတြက ေျပာပါတယ္။

DVB TV News
အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လူမႈေရးအေျခအေန ေျပာင္းလဲေနခ်ိန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေဘးကင္းေရးအတြက္ ႏိုုင္ငံလံုုးအဆင့္ စကားရည္လုုေနခ်ိန္မွာ ဥတာပရာဒက္ရွ္႕ျပည္နယ္အတြင္း ရဲအရာရွိ ၄ ေယာက္က အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ကို ရဲစခန္းအတြင္း အုုပ္စုုလိုုက္ မုုဒိမ္းက်င့္ခံရတယ္ဆိုုတဲ့တိုုင္ခ်က္ကိုု စံုုစမ္းစစ္ေဆးေနတယ္လိုု႔ ရဲမွဴးတေယာက္က ဇြန္ ၁၁ ရက္ေန႔က ေျပာပါတယ္။ဟာမီယာပါခရိုုင္မွာ ပစၥတိုုေသနတ္ကိုုင္ေဆာင္မႈနဲ႔ အဖမ္းခံေနရတဲ့ ခင္ပြန္းသည္ကိုု ျပန္လႊတ္ေပးဖိုု႔အမ်ိဳးသမီးတေယာက္က ရဲစခန္းကိုု သြားေျပာခ်ိန္မွာ ခုုလိုု ျဖစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရဲမွဴး ဗီေက ရွိတ္ခါက ဒီစြပ္စြဲခ်က္ကိုု မွတ္ပံုုတင္ထားေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာဆိုုပါတယ္။

မုုဒိမ္းက်င့္ခံရတယ္ဆိုုသူ အမ်ိဳးသမီးေကတာ့ ရဲေတြက လာဘ္ေငြ ေတာင္းၿပီး သူက ေပးဖိုု႔ ျငင္းဆန္ခဲ့တယ္လိုု႔ ဆိုုပါတယ္။

ဒုုရဲအုုပ္ ရာဟူးလ္ပန္ေဒးက ည ၁၁ နာရီေလာက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိခ်ိန္မွာ ရဲစခန္းထဲက အခန္းတခန္းထဲ ေခၚသြားၿပီး မုုဒိမ္းက်င့္ခဲ့တာလိုု႔ အမ်ိဳးသမီးက ေျပာပါတယ္။

ဒီအမႈေၾကာင့္ ရဲစခန္းမွဴးကိုု ဖမ္းဆီးထားခဲ့ၿပီး တျခားနယ္ေျမခံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၃ ေယာက္ကိုုေတာ့ တာ၀န္က ဖယ္ရွားခဲ့တယ္လိုု႔ အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။

ျပည္နယ္တြင္း မုုဒိမ္းမႈနဲ႔ လူသတ္မႈေတြအပါအ၀င္ ဥပေဒနဲ႔ အာဏာတည္မႈ ယိုုယြင္းခ်က္ေတြအတြက္ ျပည္နယ္အစိုုးရကိုု ျဖဳတ္ခ်ထားခ်ိန္မွာ ခုုလိုု ျဖစ္ပြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိႏၵိယႏိုုင္ငံတြင္း ပ်မ္းမွ် ၂၁ မိနစ္တိုုင္းမွာ မုုဒိမ္းမႈတရပ္ ျဖစ္ပြားေနတယ္လိုု႔ တရား၀င္ကိန္းဂဏန္းေတြက ဆုုိပါတယ္။

မုုဒိမ္းမႈတိုုင္းကိုု တုုိင္ၾကားတာလည္း မဟုုတ္သလိုု တိုုင္ၾကားမႈကိုု သင့္ေတာ္ေအာင္ မစစ္ေဆးတာလည္း မၾကာခဏ ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္လိုု႔ လူ႔အခြင့္အေရးအုုပ္စုုေတြက ေျပာပါတယ္။

DVB TV News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...