ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မန္းေရႊစက္ေတာ္ေျခေတာ္ရာေအာက္တြင္နဂါးႀကီးနွစ္ေကာင္