ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အမ်ဳိးသမီးကိုယ္တြင္းရွိ လိင္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း ၁၀ ႏွစ္ၾကာမွ ေတြ႔ရွိ

Friday, 25 July 2014

အမ်ဳိးသမီးကိုယ္တြင္းရွိ လိင္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း ၁၀ ႏွစ္ၾကာမွ ေတြ႔ရွိ


Photo: အမ်ဳိးသမီးကိုယ္တြင္းရွိ လိင္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း ၁၀ ႏွစ္ၾကာမွ ေတြ႔ရွိ 
Friday, July 25, 2014

Aberdeen ေတာ္၀င္ေဆးရုံမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္တည္နာႏွင့္ ခႏၵာကိုယ္အေလးခ်ိန္ အလြန္အမင္း က်ဆင္းသည့္ ေရဂါခံစားေနရေသာ အမ်ဳိးသမီးတဦးအား ကုသေပးခဲ့ရာ ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္ အင္မတန္အျဖစ္နဲေသာ Vesicovaginal fistula ဟူေသာ ေ၀ဒနာခံစားေနရေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေ၀ဒနာသည္ ဆီးသြားသည့္အခါ သားအိမ္လမ္းေၾကာင္းအတြင္းသို႔ ဆီးမ်ား စီး၀င္ေစသည္ဟု ဆိုသည္။

ယင္းအမ်ဳိးသမီးအား စမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ ၎၏လိင္အဂၤါအတြင္း၌ ၅ လက္မအရြယ္အစားရွိ sex toy က သူမ၏ ဆီအိမ္အေပၚ ဖိမိလ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္ဟု huffington post က ေဖာ္ျပသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ဆီးအိမ္ပိတ္ဆို႔ျပီး ေက်ာက္ကပ္အတြင္း ဆီးစုစည္းမႈ ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုသည္။

၎အမ်ဳိးသမီးက လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ အမ်ဳိးသားတဦးႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံစဥ္က ေဖာ္ျပပါ ကိရိယာ အသံုးျပဳခဲ့သည္ကို မွတ္မိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျပန္ထုတ္မိသေလာဟူသည္ကိုမူ အမွတ္မရေတာ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

သူမ၏ ေရာဂါအေျခအေနမ်ဳိးသည္ ေတြ႔ခဲ ျဖစ္ခဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္မ်ားက ေဆးပညာဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ပံု - x-ray တြင္ျမင္ရပံု 
Ref ; Journal of Sexual Medicine, Huffington Post
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
Aberdeen ေတာ္၀င္ေဆးရုံမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္တည္နာႏွင့္ ခႏၵာကိုယ္အေလးခ်ိန္ အလြန္အမင္း က်ဆင္းသည့္ ေရဂါခံစားေနရေသာ အမ်ဳိးသမီးတဦးအား ကုသေပးခဲ့ရာ ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္ အင္မတန္အျဖစ္နဲေသာ Vesicovaginal fistula ဟူေသာ ေ၀ဒနာခံစားေနရေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေ၀ဒနာသည္ ဆီးသြားသည့္အခါ သားအိမ္လမ္းေၾကာင္းအတြင္းသို႔ ဆီးမ်ား စီး၀င္ေစသည္ဟု ဆိုသည္။

ယင္းအမ်ဳိးသမီးအား စမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ ၎၏လိင္အဂၤါအတြင္း၌ ၅ လက္မအရြယ္အစားရွိ sex toy က သူမ၏ ဆီအိမ္အေပၚ ဖိမိလ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္ဟု huffington post က ေဖာ္ျပသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ဆီးအိမ္ပိတ္ဆို႔ျပီး ေက်ာက္ကပ္အတြင္း ဆီးစုစည္းမႈ ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုသည္။

၎အမ်ဳိးသမီးက လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ အမ်ဳိးသားတဦးႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံစဥ္က ေဖာ္ျပပါ ကိရိယာ အသံုးျပဳခဲ့သည္ကို မွတ္မိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျပန္ထုတ္မိသေလာဟူသည္ကိုမူ အမွတ္မရေတာ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

သူမ၏ ေရာဂါအေျခအေနမ်ဳိးသည္ ေတြ႔ခဲ ျဖစ္ခဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္မ်ားက ေဆးပညာဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ပံု - x-ray တြင္ျမင္ရပံု
Ref ; Journal of Sexual Medicine, Huffington Post
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...